Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Tworóg

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane Podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny
znacznik ozdobny Władze gminy
znacznik ozdobny Rada
znacznik ozdobny Sołectwa
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Wydziały
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek publiczny
znacznik ozdobny Kontrole
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Inne podmioty
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Przepisy obowiązujące
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny WYBORY
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Projekty uchwał
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Zarządzenia
znacznik ozdobny Oświadczenia majątkowe
znacznik ozdobny Pozostałe akty prawne
znacznik ozdobny Budżet
znacznik ozdobny Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Ochrona środowiska
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Rejestr działalności regulowanej
znacznik ozdobny Raport o stanie gminy
znacznik ozdobny Kanał technologiczny
znacznik ozdobny Interpelacje i zapytania radnych
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Konsultacje społeczne
znacznik ozdobny Wybory ławnika
Inne
znacznik ozdobny RODO
znacznik ozdobny Elektroniczna skrzynka podawcza
znacznik ozdobny Organizacje pozarządowe
Informacje o BIP
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Dostęp do informacji publicznej
znacznik ozdobny Informacje wyłączone
znacznik ozdobny Pełna historia zmian
 

Treść strony

Informacje wyłączone Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
Informacje o danych nieopublikowanych w Biuletynie Informacji Publicznych można uzyskać w następujących miejscach:

Teodor Dramski (sekretarz)
Tel: (32) 285-74-93 lub (32) 285-73-13
INFORMACJA
Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie w/w ustawy.

Prawo dostępu przysługuje każdemu bez konieczności wykazywania interesu prawnego lub faktycznego.

Ograniczenie prawa dostępu do informacji publicznej może wynikać jedynie z:

- ochrony informacji niejawnej,
- ochrony innych tajemnic ustawowo chronionych.

Udostępnienie informacji publicznej następuje w drodze:

1. Ogłoszenia w urzędowym publikatorze teleinformatycznym –BIP.
2. Wywieszenia lub wyłożenia w miejscach ogólnie dostępnych.
3. Dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej.
4. Na wniosek (ustny lub pisemny) zainteresowanego.

Informacja publiczna udostępniana jest bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.

Jeżeli informacja nie może być udostępniona w w/w terminie – podmiot informuje wnioskodawcę   o przyczynie opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji następuje w drodze decyzji.
WNIOSEK

Osoba odpowiedzialnaTeodor Dramski
Data utworzenia29 kwietnia 2003
UdostępniłSebastian Dziechciarczyk
Data udostępnienia30 listopada 2007

    Data ost. zmiany: 23 stycznia 2013
    Wszystkie zmiany

Licznik odwiedzin: 5411653 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony