Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Tworóg

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane Podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny
znacznik ozdobny Władze gminy
znacznik ozdobny Rada
znacznik ozdobny Sołectwa
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Wydziały
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek publiczny
znacznik ozdobny Kontrole
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Inne podmioty
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Przepisy obowiązujące
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny WYBORY
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Projekty uchwał
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Zarządzenia
znacznik ozdobny Oświadczenia majątkowe
znacznik ozdobny Pozostałe akty prawne
znacznik ozdobny Budżet
znacznik ozdobny Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Ochrona środowiska
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Rejestr działalności regulowanej
znacznik ozdobny Raport o stanie gminy
znacznik ozdobny Kanał technologiczny
znacznik ozdobny Interpelacje i zapytania radnych
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Konsultacje społeczne
znacznik ozdobny Wybory ławnika
Inne
znacznik ozdobny RODO
znacznik ozdobny Elektroniczna skrzynka podawcza
znacznik ozdobny Organizacje pozarządowe
Informacje o BIP
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Dostęp do informacji publicznej
znacznik ozdobny Informacje wyłączone
znacznik ozdobny Pełna historia zmian
 

Treść strony

Uchwały Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2019-03-25 Symbol:  045/2019
UCHWAŁA NR VI/45/2019 RADY GMINY TWORÓG z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji skarg, wniosków i petycji.
2019-03-25 Symbol:  044/2019
UCHWAŁA NR VI/44/2019 RADY GMINY TWORÓG z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia ,,Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Tworóg na lata 2017-2032”.
2019-03-25 Symbol:  043/2019
UCHWAŁA NR VI/43/2019 RADY GMINY TWORÓG z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 - 2028.
2019-03-25 Symbol:  042/2019
UCHWAŁA NR VI/42/2019 RADY GMINY TWORÓG z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2019.
2019-03-25 Symbol:  041/2019
UCHWAŁA NR VI/41/2019 RADY GMINY TWORÓG z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tworóg w 2019 r.
2019-03-25 Symbol:  040/2019
UCHWAŁA NR VI/40/2019 RADY GMINY TWORÓG z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym działki nr 828/816 ark.2 obręb
Boruszowice na okres 10 lat.
2019-03-25 Symbol:  039/2019
UCHWAŁA NR VI/39/2019 RADY GMINY TWORÓG z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym działek nr 578/8 ark.3 i nr 197/1
ark.4 obręb Połomia na okres 10 lat.
2019-03-25 Symbol:  038/2019
UCHWAŁA NR VI/38/2019 RADY GMINY TWORÓG z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
2019-03-25 Symbol:  037/2019
UCHWAŁA NR VI/37/2019 RADY GMINY TWORÓG z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Tworóg oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 r.
2019-03-25 Symbol:  036/2019
UCHWAŁA NR VI/36/2019 RADY GMINY TWORÓG z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocybw Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Tworóg za rok 2018.
2019-02-06 Symbol:  035/2019
UCHWAŁA NR V/35/2019 RADY GMINY TWORÓG z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie dopłaty do taryfy ZUK Tworóg Sp. z o.o. w Tworogu w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków.
2019-01-28 Symbol:  034/2019
UCHWAŁA NR IV/34/2019 RADY GMINY TWORÓG z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2019.
2019-01-28 Symbol:  033/2019
UCHWAŁA NR IV/33/2019 RADY GMINY TWORÓG z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Tworóg na I półrocze 2019 roku.
2019-01-28 Symbol:  032/2019
UCHWAŁA NR IV/32/2019 RADY GMINY TWORÓG z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
2019-01-28 Symbol:  031/2019
UCHWAŁA NR IV/31/2019 RADY GMINY TWORÓG z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie nadania drodze wewnętrznej położonej w Tworogu nazwy MAGNOLIOWA.

Strony 1 Przejdź do strony nr 2 Przejdź do strony nr 3 Przejdź do strony nr 4 Przejdź do strony nr 5 Przejdź do strony nr 6 Przejdź następnych stron »
Licznik odwiedzin: 4569668 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony