Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Tworóg

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane Podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny
znacznik ozdobny Władze gminy
znacznik ozdobny Rada
znacznik ozdobny Sołectwa
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Wydziały
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek publiczny
znacznik ozdobny Kontrole
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Inne podmioty
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Przepisy obowiązujące
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny WYBORY
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Projekty uchwał
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Zarządzenia
znacznik ozdobny Oświadczenia majątkowe
znacznik ozdobny Pozostałe akty prawne
znacznik ozdobny Budżet
znacznik ozdobny Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Ochrona środowiska
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Rejestr działalności regulowanej
znacznik ozdobny Raport o stanie gminy
znacznik ozdobny Kanał technologiczny
znacznik ozdobny Interpelacje i zapytania radnych
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Konsultacje społeczne
znacznik ozdobny Wybory ławnika
Inne
znacznik ozdobny RODO
znacznik ozdobny Elektroniczna skrzynka podawcza
znacznik ozdobny Organizacje pozarządowe
Informacje o BIP
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Dostęp do informacji publicznej
znacznik ozdobny Informacje wyłączone
znacznik ozdobny Pełna historia zmian
 

Treść strony

Uchwały Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2019-09-02 Symbol:  076/2019
UCHWAŁA NR X/76/2019 RADY GMINY TWORÓG z dnia 2 września 2019 r. w sprawie poparcia apelu Rady Powiatu Tarnogórskiego.
2019-09-02 Symbol:  075/2019
UCHWAŁA NR X/75/2019 RADY GMINY TWORÓG z dnia 2 września 2019 r. w sprawie rozpatrzenia petycji Wspólnoty Mieszkaniowej w Brynku.
2019-09-02 Symbol:  074/2019
UCHWAŁA NR X/74/2019 RADY GMINY TWORÓG z dnia 2 września 2019 r. w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy Tworóg.
2019-09-02 Symbol:  073/2019
UCHWAŁA NR X/73/2019 RADY GMINY TWORÓG z dnia 2 września 2019 r. w sprawie nadania drodze wewnętrznej położonej w Boruszowicach nazwy NIEBIESKA.
2019-09-02 Symbol:  072/2019
UCHWAŁA NR X/72/2019 RADY GMINY TWORÓG z dnia 2 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym działek nr 548/68, 547/68, 549.68
ark.2 obręb Boruszowice oraz 237/59, 236/59, 238/59, 93/50, 247/55, 248/54, 249/54 i 246/55 ark.2 obręb Hanusek na okres 20 lat.
2019-09-02 Symbol:  071/2019
UCHWAŁA NR X/71/2019 RADY GMINY TWORÓG z dnia 2 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym części działki nr 1311/142 ark.7
obręb Tworóg na okres 30 lat.
2019-09-02 Symbol:  070/2019
UCHWAŁA NR X/70/2019 RADY GMINY TWORÓG z dnia 2 września 2019 r. w sprawie przystapienia do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
terenu sołectwa Świniowice.
2019-09-02 Symbol:  069/2019
UCHWAŁA NR X/69/2019 RADY GMINY TWORÓG z dnia 2 września 2019 r. w sprawie przystapienia do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
terenu sołectwa Wojska.
2019-09-02 Symbol:  068/2019
UCHWAŁA NR X/68/2019 RADY GMINY TWORÓG z dnia 2 września 2019 r. w sprawie przystapienia do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
terenu wokół cmentarza w Tworogu.
2019-09-02 Symbol:  067/2019
UCHWAŁA NR X/67/2019 RADY GMINY TWORÓG z dnia 2 września 2019 r. w sprawie przystapienia do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
terenu wokół cmentarza w Boruszowicach.
2019-09-02 Symbol:  066/2019
UCHWAŁA NR X/66/2019 RADY GMINY TWORÓG z dnia 2 września 2019 r. w sprawie: zawarcia porozumienia z Komendą Wojewódzką Policji w sprawie współfinansowania
zakupu pojazdu służbowego oznakowanego, z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Tworogu.
2019-09-02 Symbol:  065/2019
UCHWAŁA NR X/65/2019 RADY GMINY W TWOROGU z dnia 2 września 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Tarnogórskiego na
dofinansowanie zadania pn."Remont nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 2352S ul. Kaletańska w Boruszowicach".
2019-09-02 Symbol:  064/2019
UCHWAŁA Nr X/64/2019 Rady Gminy Tworóg z dnia 2 września 2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2028.
2019-09-02 Symbol:  063/2019
UCHWAŁA NR X/63/2019 RADY GMINY TWORÓG z dnia 2 września 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2019.
2019-07-08 Symbol:  062/2019
UCHWAŁA NR IX/62/2019 RADY GMINY TWORÓG z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Tworóg osobom fizycznym oraz
wspólnotom mieszkaniowym, na cele związane z realizacją "Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Tworóg na lata 2019-2024”.

Strony 1 Przejdź do strony nr 2 Przejdź do strony nr 3 Przejdź do strony nr 4 Przejdź do strony nr 5 Przejdź do strony nr 6 Przejdź następnych stron »
Licznik odwiedzin: 5039358 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony