Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Tworóg

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane Podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny
znacznik ozdobny Władze gminy
znacznik ozdobny Rada
znacznik ozdobny Sołectwa
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Wydziały
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek publiczny
znacznik ozdobny Kontrole
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Inne podmioty
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Przepisy obowiązujące
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny WYBORY
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Projekty uchwał
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Zarządzenia
znacznik ozdobny Oświadczenia majątkowe
znacznik ozdobny Pozostałe akty prawne
znacznik ozdobny Budżet
znacznik ozdobny Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Ochrona środowiska
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Rejestr działalności regulowanej
znacznik ozdobny Raport o stanie gminy
znacznik ozdobny Kanał technologiczny
znacznik ozdobny Interpelacje i zapytania radnych
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Konsultacje społeczne
znacznik ozdobny Wybory ławnika
Inne
znacznik ozdobny RODO
znacznik ozdobny Elektroniczna skrzynka podawcza
znacznik ozdobny Organizacje pozarządowe
Informacje o BIP
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Dostęp do informacji publicznej
znacznik ozdobny Informacje wyłączone
znacznik ozdobny Pełna historia zmian
 

Treść strony

Ochrona środowiska Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2020-01-09 Symbol:  01/2020
Postanowienie: postanawiam nie stwierdzić konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 mW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (IN021), obręb Wielowieś, gmina Wielowieś”.
2019-12-16 Symbol:  19/2019
ZAWIADOMIENIE Wójta Gminy Tworóg o prowadzonym postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa
Zgodnie z art. 33 ust. 1 oraz art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.), postanowieniem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach o sygnaturze SKO.OS/41.9/531/2018/16240/KS z dnia 27.11.2018 r. Wójt Gminy Tworóg podaje do publicznej wiadomości informacje o prowadzonym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:
„Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej 52750_Hanusek, na działce 600/45 w miejscowości Hanusek, Tworóg, powiat tarnogórski”.
2019-11-21 Symbol:  18/2019
ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - kodeks postępowania administracyjnego, (Dz.U.2018.poz.2096 t.j) informuję, że sprawa dotycząca wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej 52750_Hanusek na działce o numerze ewidencyjnym 600/45 zlokalizowanej w miejscowości Hanusek” nie może zostać załatwiona w przewidzianym terminie z powodu skomplikowania sprawy.
2019-11-21 Symbol:  17/2019
ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 mW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (IN 021) obręb Wielowieś, gmina Wielowieś.
2019-11-17 Symbol:  16/2019
Decyzja Nr 283/2019 Wójta Gminy Tworóg o środowiskowych uwarunkowaniach w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowa hali chłodni i mroźni” zlokalizowanego w miejscowości Brynek przy ul. Pyskowickiej na działkach o numerach ewidencyjnych 492/231, 64/2
2019-11-07 Symbol:  15/2019
Zawiadomienie o przekazaniu sprzeciwu wniesionego przez BLER DRÓB wraz z odpowiedzią na sprzeciw, sygn. SKO.OS/41.9/937/2019/14972/BL i aktami do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach.
Na podstawie art. 54 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. zawiadamia się o przekazaniu sprzeciwu wniesionego przez BLER DRÓB sp. z o. o. z siedzibą w Gliwicach, na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach z dnia 11 września 2019 r. nr SKO.OS/41.9/361/2019/2887/BL w sprawie uchylenia w całości decyzji Wójta Gminy Tworóg z dnia 5 lutego 2019 r. o nr Grp.OŚ.6220.2.2018 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na .Zmianic sposobu użytkowania istniejącego obiektu budowlanego na zakład odzysku tworzyw sztucznych ( występujących w postaci odpadów innych niż niebezpieczne) o łącznej mocy przerobowej nie większej niż 350 kg/h (O, 350 Mg/h).
2019-10-29 Symbol:  14/2019
Zawiadomienie o możliwości zapoznania się z zebranymi dowodami przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa hali chłodni i mroźni” zlokalizowanego w miejscowości Brynek przy ul. Pyskowickiej na działkach o numerach ewidencyjnych 492/231, 64/2.
2019-10-21 Symbol:  13/2019
POSTANOWIENIE w sprawie braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa hali chłodni i mroźni” zlokalizowanego w miejscowości Brynek przy ul. Pyskowickiej na działkach o numerach ewidencyjnych 392/231, 64/2.
2019-08-04 Symbol:  12/2019
ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania, zawiadamiam strony postępowania, że na wniosek z dnia 22.07.2019r. ( data wpływu 29.07.2019r. ) Pana Marcina Ziaja - ELEKTROCOOL zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „BUDOWA HALI CHŁODNI I MROŹNI” Lokalizacja: dz. nr 492/231, 64/2, obręb: Brynek, Gmina Tworóg.
2019-06-18 Symbol:  11/2019
D e c y z j a Nr 124/2019 Wójta Gminy Tworóg o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przekształceniu kompleksu stawów w leśnictwie Strzybnica w obszar mokradłowy „ŻABI STAW” na działce o numerze ewidencyjnym 160 w miejscowości Brynek

Strony 1 Przejdź do strony nr 2 Przejdź do strony nr 3 Przejdź do strony nr 4 Przejdź do strony nr 5 Przejdź do strony nr 6 Przejdź następnych stron »
Licznik odwiedzin: 5411700 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony