Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Tworóg

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane Podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny
znacznik ozdobny Władze gminy
znacznik ozdobny Rada
znacznik ozdobny Sołectwa
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Wydziały
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek publiczny
znacznik ozdobny Kontrole
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Inne podmioty
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Przepisy obowiązujące
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny WYBORY
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Projekty uchwał
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Zarządzenia
znacznik ozdobny Oświadczenia majątkowe
znacznik ozdobny Pozostałe akty prawne
znacznik ozdobny Budżet
znacznik ozdobny Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Ochrona środowiska
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Rejestr działalności regulowanej
znacznik ozdobny Raport o stanie gminy
znacznik ozdobny Kanał technologiczny
znacznik ozdobny Interpelacje i zapytania radnych
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Konsultacje społeczne
znacznik ozdobny Wybory ławnika
Inne
znacznik ozdobny RODO
znacznik ozdobny Elektroniczna skrzynka podawcza
znacznik ozdobny Organizacje pozarządowe
Informacje o BIP
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Dostęp do informacji publicznej
znacznik ozdobny Informacje wyłączone
znacznik ozdobny Pełna historia zmian
 

Treść strony

Ochrona środowiska Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2015-05-27 Symbol:  03/2015
Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy gazocąigu na odcinku Tworóg-Kędzierzyn-Koźe DN 1000, MOP 8,4 MPa.
2015-04-17 Symbol:  02/2015
Wójt Gminy Tworóg, działając na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267 ze zmianami) zawiadamia, że prowadzi postępowanie administracyjne w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań zgody na „Budowę osiedla 92 budynków mieszkalnych z nieuciążliwą funkcją usługową wraz z towarzyszącą infrastrukturą umiejscowionymi na działkach nr 340/109, 107, 108, 401/106,1007/109”
2015-04-17 Symbol:  01/2015
Wójt Gminy Tworóg, działając na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267 ze zmianami) zawiadamia, że prowadzi postępowanie administracyjne w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań zgody na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej dla miejscowości Nowa Wieś Tworoska”
2014-11-19 Symbol:  02/2014
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach w sprawie rozpoczęcia konsultacji społecznych projektów planów przeciwdziałania skutkom suszy w regionach wodnych Małej Wisły, Górnej Odry oraz Czadeczki.
2014-10-22 Symbol:  01/2014
Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie zatwierdzenia Projektu robót geologicznych w celu określenia warunków geologiczno-inżynierskich dla budowy gazocąigu na odcinku Tworóg-Kędzierzyn-Koźe DN 1000, MOP 8,4 MPa.
2013-10-31 Symbol:  06/2013
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Karola Cofała zam. Przy ul. Konopnickiej 27 w Nowym Chechle zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Melioracja łąk i nieużytków poprzez wykonanie urządzeń melioracji szczegółowej, tj. trzech stawów ziemnych na działkach o numerach ewidencyjnych 3 i 4 w miejscowości Świniowicach gm. Tworóg.
2013-10-03 Symbol:  05/2013
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie zakończenia postepowania odwoławczego od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 18.01.2013r., WOOŚ.4210.1.2012.JW.23 o środowiskowych uwarunkowaniach dot. "Budowy zespołu elektrowni wiatrowych Wielowieś wraz z zewnętrzną infrastrukturą przyłaczeniową".
2013-07-30 Symbol:  04/2013
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie prowadzonego postepowania odwoławczego od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 18.01.2013r., WOOŚ.4210.1.2012.JW.23 o środowiskowych uwarunkowaniach dot. "Budowy zespołu elektrowni wiatrowych Wielowieś wraz z zewnętrzną infrastrukturą przyłaczeniową".
2013-07-01 Symbol:  03/2013
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach o terminie odwołania od decyzji WOOŚ.4210.1.2012.JW.23 o środowiskowych uwarunkowaniach dot. "Budowy zespołu elektrowni wiatrowych Wielowieś wraz z zewnętrzną infrastrukturą przyłaczeniową".
2013-03-04 Symbol:  02/2013
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach WOOŚ.4210.1.2012.JW.30 z 25 lutego 2013r. dot. "Budowy zespołu elektrowni wiatrowych Wielowieś wraz z zewnętrzną infrastrukturą przyłaczeniową".

Strony Przejdź do strony nr 1 Przejdź do strony nr 2 Przejdź do strony nr 3 4 Przejdź do strony nr 5 Przejdź do strony nr 6 Przejdź następnych stron »
Licznik odwiedzin: 5141071 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony