Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Tworóg

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane Podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny
znacznik ozdobny Władze gminy
znacznik ozdobny Rada
znacznik ozdobny Sołectwa
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Wydziały
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek publiczny
znacznik ozdobny Kontrole
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Inne podmioty
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Przepisy obowiązujące
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny WYBORY
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Projekty uchwał
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Zarządzenia
znacznik ozdobny Oświadczenia majątkowe
znacznik ozdobny Pozostałe akty prawne
znacznik ozdobny Budżet
znacznik ozdobny Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Ochrona środowiska
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Rejestr działalności regulowanej
znacznik ozdobny Raport o stanie gminy
znacznik ozdobny Kanał technologiczny
znacznik ozdobny Interpelacje i zapytania radnych
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Konsultacje społeczne
znacznik ozdobny Wybory ławnika
Inne
znacznik ozdobny RODO
znacznik ozdobny Elektroniczna skrzynka podawcza
znacznik ozdobny Organizacje pozarządowe
Informacje o BIP
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Dostęp do informacji publicznej
znacznik ozdobny Informacje wyłączone
znacznik ozdobny Pełna historia zmian
 

Treść strony

Ochrona środowiska Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2010-05-20 Symbol:  006/2010
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
2010-05-20 Symbol:  005/2010
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
2010-05-07 Symbol:  004/2010
OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
2010-05-07 Symbol:  003/2010
O B W I E S Z C Z E N I E o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie restauracji wraz z miejscami noclegowymi przy ul. Karola Mirki w Tworogu.
2010-05-07 Symbol:  002/2010
OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
2010-05-07 Symbol:  001/2010
O B W I E S Z E N I E o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na produkcji wyrobów tartacznych.
2009-04-28 Symbol:  Grp-OS-7632/25/09
Postanowienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pod nazwą "Dokończenie budowy kanalizacji w sołectwie Koty".
2009-04-28 Symbol:  Grp-OS-7623/24/09
Postanowienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pod nazwą "Dokończenie budowy kanalizacji w sołectwie Koty".
2009-04-28 Symbol:  Grp-OS-7623/22/09
Postanowienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pod nazwą "Dokończenie budowy kanalizacji w sołectwie Tworóg".
2009-04-22 Symbol:  Grp-OS-7623/28/09
Na podstawie art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), 3.1 pkt. 72a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o uwarunkowania związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr. 247, poz. 2573 z p. zm.), po zasięgnięciu opinii Starosty Tarnogórskiego oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu.
POSTANAWIAM
stwierdzić, brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddzialywać na środowisko pn: Budowa hali produkcyjnej w rejonie ulicy Polnej w Tworogu nr. Dz.

Strony Przejdź do poprzednich stron « 7
Licznik odwiedzin: 5141075 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony