Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Tworóg

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane Podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny
znacznik ozdobny Władze gminy
znacznik ozdobny Rada
znacznik ozdobny Sołectwa
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Wydziały
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek publiczny
znacznik ozdobny Kontrole
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Inne podmioty
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Przepisy obowiązujące
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny WYBORY
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Projekty uchwał
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Zarządzenia
znacznik ozdobny Oświadczenia majątkowe
znacznik ozdobny Pozostałe akty prawne
znacznik ozdobny Budżet
znacznik ozdobny Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Ochrona środowiska
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Rejestr działalności regulowanej
znacznik ozdobny Kanał technologiczny
znacznik ozdobny Konsultacje społeczne
Inne
znacznik ozdobny Elektroniczna skrzynka podawcza
znacznik ozdobny Organizacje pozarządowe
Informacje o BIP
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Dostęp do informacji publicznej
znacznik ozdobny Informacje wyłączone
znacznik ozdobny Pełna historia zmian
 

Treść strony

Archiwalne Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2018-05-21 Symbol:  P199
Zapytanie cenowe dla zadania p.n. "Rozbudowa budynku wielofunkcyjnego" w Świniowicach ul. Wiejska 77.
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego do dnia 30.05.2018r. do godz. 10:00.
2018-05-16 Symbol:  P198
W związku z przystąpieniem do realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Tworóg, w ramach którego osobom fizycznym udzielane są dotacje celowe do wykonania modernizacji źródła ciepła w budynkach jednorodzinnych zapraszamy chętnych wykonawców do złożenia ofert na realizację prac objętych dotacją.
2018-05-15 Symbol:  P197
Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro określonej w art. 4 pkt 8 ustawy

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenia zamówienia publicznego w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie zamówienia obejmującego: „Projekt budowlany branży drogowej na przebudowę ulicy Polnej w miejscowości Koty”
2018-05-14 Symbol:  P196
Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro określonej w art. 4 pkt.8 ustawy.

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, zwracamy się z prośbą, o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie zamówienia obejmującego: „Zakup sprzętu i urządzeń ratownictwa dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Tworóg, niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa”.
2018-04-24 Symbol:  P195
Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro określonej w art. 4 pkt 8 ustawy.
W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenia zamówienia publicznego w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie zamówienia obejmującego: „Remont cząstkowy dróg gminnych na terenie Gminy Tworóg”

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Tworóg, ul. Zamkowa 16, 42-690 Tworóg do dnia 30.04.2018 roku do godz. 10.00,
2018-04-16 Symbol:  P194
Wójt Gminy Tworóg ogłasza przetarg nieograniczony na: "BUDOWA KOMPLEKSU REKREACYJNEGO W SOŁECTWIE BRYNEK - ETAP I"
Termin składania ofert: 04.05.2018r. do godziny 11.00
2018-04-12 Symbol:  P193
Wójt Gminy Tworóg ogłasza przetarg nieograniczony na: "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Tworóg."
Termin składania ofert: 11.05.2018r. do godziny 10.00
2018-03-26 Symbol:  P192
Wójt Gminy Tworóg ogłasza przetarg nieograniczony na: "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Tworóg."
Termin składania ofert: 26.04.2018r. do godziny 10.00
2018-03-16 Symbol:  P191
Wójt Gminy Tworóg ogłasza przetarg nieograniczony na: "BUDOWA KOMPLEKSU REKREACYJNEGO W SOŁECTWIE BRYNEK - ETAP I"
Termin składania ofert: 04.04.2018r. do godziny 11.00
2018-01-23 Symbol:  P190
Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 OOO euro określonej w art. 4 pkt 8 ustawy.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na dokończeniu zamówienia dot. budowy garażu przylegającego do istniejącego budynku wielofunkcyjnego na działce nr 380/12 w Świniowicach, ul. Wiejska 77, Gmina Tworóg.
Termin składania ofert: do 08.02.2018 godz. 10.00
2017-12-28 Symbol:  P189
Zapytanie ofertowe na: Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Tworóg, zapewnienie im opieki w schronisku oraz zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych
z udziałem bezdomnych zwierząt.
Termin składania ofert: do 09.01.2018 godz. 10.00
2017-11-17 Symbol:  P188
Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 OOO euro określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. nr 19 poz. 177 z późniejszymi zmianami), na: "Projekt rozbudowy Szkoły Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Tworogu"
Termin składania ofert: do 23.11.2017 r. godz. 13.00
2017-10-09 Symbol:  P187
Urząd Gminy w Tworogu ogłasza przetarg nieograniczony na: "Zakup i dostawa średniego samochodu pożarniczego, ratowniczo-gaśniczego 4X4 dla OSP w Wojska"
Termin składania ofert: 24.10.2017r. do godziny 9:00
2017-08-31 Symbol:  P186
Wójt Gminy Tworóg ogłasza przetarg nieograniczony na: "Przebudowa budynku wielofunkcyjnego Świniowice, ul. Wiejska 77"
Termin składania ofert: 08.09.2017r. do godziny 9:00
2017-08-23 Symbol:  P185
Wójt Gminy Tworóg ogłasza przetarg nieograniczony na: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w miejscowości Nowa Wieś Tworoska wraz z pompownią próżniowo tłoczną i rurociągiem tłocznym."
Termin składania ofert: 26.09.2017r. do godziny 10.00

Strony 1 Przejdź do strony nr 2 Przejdź do strony nr 3 Przejdź do strony nr 4 Przejdź do strony nr 5 Przejdź do strony nr 6 Przejdź następnych stron »
Licznik odwiedzin: 3324926 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony