Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Tworóg

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane Podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny
znacznik ozdobny Władze gminy
znacznik ozdobny Rada
znacznik ozdobny Sołectwa
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Wydziały
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek publiczny
znacznik ozdobny Kontrole
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Inne podmioty
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Przepisy obowiązujące
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny WYBORY
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Projekty uchwał
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Zarządzenia
znacznik ozdobny Oświadczenia majątkowe
znacznik ozdobny Pozostałe akty prawne
znacznik ozdobny Budżet
znacznik ozdobny Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Ochrona środowiska
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Rejestr działalności regulowanej
znacznik ozdobny Raport o stanie gminy
znacznik ozdobny Kanał technologiczny
znacznik ozdobny Interpelacje i zapytania radnych
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Konsultacje społeczne
znacznik ozdobny Wybory ławnika
Inne
znacznik ozdobny RODO
znacznik ozdobny Elektroniczna skrzynka podawcza
znacznik ozdobny Organizacje pozarządowe
Informacje o BIP
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Dostęp do informacji publicznej
znacznik ozdobny Informacje wyłączone
znacznik ozdobny Pełna historia zmian
 

Treść strony

Archiwalne Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2019-09-20 Symbol:  P224
Wójt Gminy Tworóg ogłasza przetarg nieograniczony na: „Przebudowa ul. Szkolnej w Tworogu”.
Termin składania ofert: 14.10.2019 godzina 10:00
2019-08-08 Symbol:  P223
Dowóz dzieci z terenu Gminy Tworóg do przedszkoli i szkół podstawowych w przypadkach kiedy odległość z miejsca zamieszkania do placówki przekracza odpowiednio 3 i 4 km oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół podstawowych i ośrodków specjalnych pojazdami przeznaczonymi do przewozu dzieci w roku szkolnym 2019/2020.
Oferty należy złożyć w terminie do: 19.08.2019 r. do godz. 9:00
2019-07-19 Symbol:  P222
Gmina Tworóg zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym zadania pn: „Zagospodarowanie skweru przy ul. Szkolnej w sołectwie Boruszowice – zakup i montaż altany z zapleczem gospodarczym”.
Termin składania ofert: do dnia 29.07.2019 r., godz 12:00
2019-07-17 Symbol:  P221
Gmina Tworóg zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym zadania pn: „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Tworóg w 2019 r”.
Termin składania ofert: do dnia 26.07.2019 r.
2019-01-31 Symbol:  P220
ZAPYTANIE OFERTOWE o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na kompleksowe ubezpieczenia majątkowe i odpowiedzialności cywilnej wraz z ubezpieczeniami komunikacyjnymi oraz ubezpieczenie członków ochotniczej straży pożarnej dla Gminy Tworóg na lata 2019 - 2020.
Termin składania ofert: do 04.02.2019 r. godz. 15.00
2019-01-18 Symbol:  P130
Wójt Gminy Tworóg ogłasza otwarty konkurs na realizację zadań publicznych dotyczących: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz działalność na rzecz dzieci i młodzieży,
w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie od 1 marca do 31 grudnia 2019 r.

Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadań to:
a) szkolenia sportowe poprzez prowadzenie zajęć treningowych, organizację zgrupowań sportowych, organizowanie i udział w zawodach i turniejach sportowych w ramach współzawodnictwa sportowego , reprezentowanie gminy w zawodach i turniejach oraz zapewnienie wypoczynku dzieci i młodzieży.
b) utrzymanie obiektu sportowego w stanie niezbędnym dla realizacji zadań określonych w pkt. a, za wyjątkiem budynków i lokali.
2019-01-17 Symbol:  P219
ZAPYTANIE OFERTOWE o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na kompleksowe ubezpieczenia majątkowe i odpowiedzialności cywilnej wraz z ubezpieczeniami komunikacyjnymi oraz ubezpieczenie członków ochotniczej straży pożarnej dla Gminy Tworóg na lata 2019 - 2021.
Termin składania ofert: do 29.01.2019 r. godz. 12.00
2018-12-18 Symbol:  P218
Zapytanie ofertowe na: Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Tworóg, zapewnienie im opieki w schronisku oraz zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem bezdomnych zwierząt.
Termin składania ofert: do 28.12.2018 godz. 10.00
2018-12-17 Symbol:  P217
Wójt Gminy Tworóg ogłasza przetarg nieograniczony na: "Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Tworóg i jej jednostek organizacyjnych w okresie 5 lat, tj. od 01.02.2019 – 31.01.2023.".
Termin otwarcia ofert: 28.12.2018 godzina 10:00
2018-11-22 Symbol:  P216
Wójt Gminy Tworóg ogłasza przetarg nieograniczony na: "Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego złotowego w wysokości 3.056.792,72 PLN dla Gminy Tworóg".
Termin otwarcia ofert: 30.11.2018 godzina 10:00
2018-11-06 Symbol:  P215
Wójt Gminy Tworóg ogłasza przetarg nieograniczony na: "Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego złotowego w wysokości 588 244,00 PLN dla
Gminy Tworóg"
Termin składania ofert: 14.11.2018r. do godziny 10.00
2018-11-06 Symbol:  P214
Wójt Gminy Tworóg ogłasza przetarg nieograniczony na: "Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 242.642,00 PLN dla Gminy Tworóg."
Termin składania ofert: 14.11.2018r. do godziny 10.00
2018-10-17 Symbol:  P213
Wójt Gminy Tworóg ogłasza przetarg nieograniczony na: "Kompleksowe odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Tworóg na rok 2019"
Termin składania ofert: 04.12.2018r. do godziny 11.00
2018-09-14 Symbol:  P212
Wójt ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn: "Przebudowa ulicy Wiejskiej w miejscowości Brynek."
Termin składania ofert: do 1 października 2018 do godziny 10:00.
2018-08-21 Symbol:  P211
Budowa placu zabaw w miejscowości Hanusek. Zamawiający zaprasza do złożenia oferty, która będzie obejmowała zaprojektowanie i wybudowanie placu zabaw na działce o nr ewid. 372/41 zlokalizowanej przy ul. Mieszka I w miejscowości Hanusek wraz z dostawą i montażem urządzeń.

Strony 1 Przejdź do strony nr 2 Przejdź do strony nr 3 Przejdź do strony nr 4 Przejdź do strony nr 5 Przejdź do strony nr 6 Przejdź następnych stron »
Licznik odwiedzin: 5039680 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony