Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Tworóg

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane Podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny
znacznik ozdobny Władze gminy
znacznik ozdobny Rada
znacznik ozdobny Sołectwa
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Wydziały
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek publiczny
znacznik ozdobny Kontrole
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Inne podmioty
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Przepisy obowiązujące
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny WYBORY
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Projekty uchwał
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Zarządzenia
znacznik ozdobny Oświadczenia majątkowe
znacznik ozdobny Pozostałe akty prawne
znacznik ozdobny Budżet
znacznik ozdobny Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Ochrona środowiska
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Rejestr działalności regulowanej
znacznik ozdobny Raport o stanie gminy
znacznik ozdobny Kanał technologiczny
znacznik ozdobny Interpelacje i zapytania radnych
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Konsultacje społeczne
znacznik ozdobny Wybory ławnika
Inne
znacznik ozdobny RODO
znacznik ozdobny Elektroniczna skrzynka podawcza
znacznik ozdobny Organizacje pozarządowe
Informacje o BIP
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Dostęp do informacji publicznej
znacznik ozdobny Informacje wyłączone
znacznik ozdobny Pełna historia zmian
 

Treść strony

Kontrole zewnętrzne Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 - ,,Aktywna tablica"
PROJEKT WYSTĄPIENIA POKONTROLNEGO Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 - ,,Aktywna tablica"
Protokół kontroli przeprowadzonej w dniach 02,07.02.2018 r. przez Państwową Inspekcję Pracy w Katowicach odział w Częstochowie w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Tworogu.
Protokół kontroli przeprowadzonej 25.11.2015r. przez Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach z oceny realizacji zadań obrony cywilnej w gminie Tworóg
Protokół kontroli przeprowadzonej 25.06.2015r. przez Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytomiu w zakresie oceny higieniczno-zdrowotnej piaskownicy.
Protokół nr 101/2016 kontroli wykorzystania środków WFOŚIGW w Katowicach przeprowadzonej w dniu 10 .08.2016r. w Gminie Tworóg.
Wystąpienie pokontrolne RIO w Katowicach z kontroli gospodarki finansowej Gminy Tworóg, przeprowadzonej w dniach od 12 maja do 1 lipca 2016 r.
Protokół z kontroli przeprowadzonej przez Państwową Inspekcję Pracy w sierpniu 2014 roku.
Protokoły z kontroli przeprowadzonej przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w latach 2012-2014.
Protokół z kontroli przeprowadzonej przez Śląski Urząd Wojewódzki w 2011 roku.
Protokól z kontroli przeprowadzonej przez PIP w dniach 23-27.11.2012. w ZOPO.
Wystąpienie pokontrolne RIO w Katowicach z kontroli gospodarki finansowej Gminy Tworóg, przeprowadzonej w dniach od 8 maja do 15 czerwca 2012 r.
Raport biegłego rewidenta z kontroli finansowej SPZOZ w Tworogu za rok 2010.
Wystąpienie pokontrolne po przeprowadzonej kontroli przez Wydział Kontroli i Audytu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tworogu.
PROTOKÓŁ KONTROLI PODATKOWEJ DORAŹNEJ - przeprowadzonej przez Urząd Skarbowy w Tarnowskich Górach w dniach 03.03.2011 do 08.03.2011.
Protokół kontroli przeprowadzonej od 9 lipca do 3 sierpnia 2007r. przez NIK w Katowicach. Kontrola obejmuje zadłużenie gminy Tworóg, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki prefinansowania i współfinansowania projektów realizowanych z udziałem środków UE w okresie od 1 stycznia 2005r. do 30 czerwca 2007r.
Kontrola procesu przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w okresie od 1 stycznia 2005r. do 3 września 2007r. oraz stosowania instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych w wyżej wymienionym procesie.
Protokół kontroli (oraz wystąpienie pokontrolne) archiwum zakładowego.
Protokół kontroli problemowej (oraz wystąpienie pokontrolne) w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Tworogu przeprowadzonej w dniach od 25 do 28 listopada 2008 roku przez Mirosławę Pająk, Elżbietę Kwiatkowską - Ispektorów RIO w Katowicach.
Wystąpienie pokontrolne po kontroli kompleksowej gospodarki finansowej Gminy Tworóg za okres od 1 stycznia 2004 r. do 2 grudnia 2008 r. przeprowadzonej w dniach od 3 listopada do 2 grudnia 2008 r. przez RIO w Katowicach.

Strony 1 Przejdź do strony nr 2
Licznik odwiedzin: 5411705 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony