Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Tworóg

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane Podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny
znacznik ozdobny Władze gminy
znacznik ozdobny Rada
znacznik ozdobny Sołectwa
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Wydziały
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek publiczny
znacznik ozdobny Kontrole
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Inne podmioty
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Przepisy obowiązujące
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny WYBORY
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Projekty uchwał
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Zarządzenia
znacznik ozdobny Oświadczenia majątkowe
znacznik ozdobny Pozostałe akty prawne
znacznik ozdobny Budżet
znacznik ozdobny Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Ochrona środowiska
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Rejestr działalności regulowanej
znacznik ozdobny Raport o stanie gminy
znacznik ozdobny Kanał technologiczny
znacznik ozdobny Interpelacje i zapytania radnych
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Konsultacje społeczne
znacznik ozdobny Wybory ławnika
Inne
znacznik ozdobny RODO
znacznik ozdobny Elektroniczna skrzynka podawcza
znacznik ozdobny Organizacje pozarządowe
Informacje o BIP
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Dostęp do informacji publicznej
znacznik ozdobny Informacje wyłączone
znacznik ozdobny Pełna historia zmian
 

Treść strony

OBWIESZCZENIA Wójta Gminy Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
   Rok 2019
   Rok 2018
   Rok 2017
   Rok 2016
   Rok 2015
   Rok 2014
   Rok 2013
   Rok 2012
2019-09-02
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY TWORÓG - w dniu 28 sierpnia 2019 r. została wydana na rzecz TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach działającego przez pełnomocnika Pana Mariusza Gasiewicza decyzja nr 173/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kablowej 20 kV relacji P528 P540 na działkach nr 233/11 i 204/11 obręb Tworóg, gmina Tworóg.
2019-02-11
OBWIESZCZENIE o przeprowadzeniu dla przedsięwzięcia oceny oddziaływania na środowisko
Na podstawie art. 33 ust. 1 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405) zawiadamia się

że w dniu 08.02.2019 r. Wójt Gminy Tworóg wydał postanowienie dopuszczające Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przeciwdziałania Elektroskażeniom „Prawo do Życia” do toczącego się postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej 52750_Hanusek, na działce 600/45 w miejscowości Hanusek, 42-690 Tworóg, powiat tarnogórski.
Obwieszczenie w powyższej sprawie zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Tworóg oraz na stronie BIP Gminy : http://bip.ugtworog.rekord.com.pl/
Z treścią postanowienia można zapoznać się w Urzędzie Gminy Tworóg, pokój Nr 111.
2018-09-27
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY TWORÓG - Zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz.1257 z późn. zm.) zawiadamia, że w dniu 24 września 2018r. została wydana na rzecz PGL LP Nadleśnictwa Brynek działającego przez pełnomocnika Pana Janusza Kowalczyka decyzja nr 175/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zbiornika retencyjnego w oddziale 71i Leśnictwa Krywałd tzw. "Zbiornik Groszowy" na terenie działki nr ewid. 45, obręb Koty, gmina Tworóg.
2018-08-20
ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania
Zgodnie z art. 61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017r. poz. 1257 ze zm.) art. 73 ust. 1 i art. 75 ust. l pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017r. poz. 1405 ze zm.) oraz art. 49 k.p.a. w związku z art. 74 ust. 3 pkt. 1 ustawy ooś, zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek z dnia 18.07.2018r. (data wpływu 24.07.2018r.) Pana Janusza Kowalczyk działającego na podstawie pełnomocnictwa z dnia 28.05.2018r., w imieniu Inwestora PGL LASY PAŃSTWOWE Nadleśnictwo Brynek, ul. Grabowa 3, 42-690 Brynek zostało wszczęte postępowanie sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,BUDOWA ZBIORNIKA RETENCYJNEGO W ODDZIALE 7 ll LEŚNICTWA KRYWAŁD TZW. (ZBIORNIK GROSZOWY) NADLEŚNICTWO BRYNEK. Lokalizacja: miejscowość Koty (gmina Tworóg, powiat tarnogórski, województwo śląskie), nieruchomość o numerze ewidencyjnym 45 (obręb Koty).
2018-07-31
ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania.
Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1073), zawiadamia się, że na wniosek Pana Janusza Kowalczyka, pełnomocnika PGL LP Nadleśnictwa Brynek z siedzibą w Brynku, przy ul. Grabowej 3 zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn: „budowa zbiornika retencyjnego w oddziale 71i Leśnictwa Krywałd tzw. „Zbiornik Groszowy” Nadleśnictwo Brynek na działce nr 45 obręb Koty , gmina Tworóg”.
2018-06-25
ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania
Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) art. 73 ust. 1 i art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) oraz art. 49 k.p.a. w związku z art. 74 ust. 3 pkt. 1 ustawy ooś,
2018-06-25
ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania.
Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) art. 73 ust. 1 i art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) oraz art. 49 k.p.a. w związku z art. 74 ust. 3 pkt. 1 ustawy ooś.
2018-06-18
ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE w sprawie prośby o wycofanie wniosku z dnia 26.10.2016r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.,, Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej 52750_ Hanusek na dz. 600/45 zlokalizowanej w miejscowości Hanusek gmina Tworóg".
2018-04-24
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY TWORÓG o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów 2 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Tworóg oraz w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 2 projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Tworóg.
2017-03-08
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY TWORÓG - że w dniu 7 marca 2017 r. została wydana na rzecz Pani Sabiny Gembczyk decyzja nr 22/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej na terenie działki nr ewid. 166/121, obręb Koty, gmina Tworóg.

Strony 1 Przejdź do strony nr 2 Przejdź do strony nr 3 Przejdź do strony nr 4
Licznik odwiedzin: 4899596 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony