Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Dane Podmiotu

Sposoby ustalania prawa

Nazwa ZASADY STANOWIENIA AKTÓW PRAWNYCH
Opis Na podstawie upoważnień ustawowych gminie przysługuje prawo stanowienia aktów prawa miejscowego obowiązujących na obszarze gminy (art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)
Sposób stanowienia prawa   Na podstawie upoważnień ustawowych organy gminy mogą wydawać akty prawa miejscowego w zakresie:
1) wewnętrznego ustroju gminy oraz jednostek pomocniczych,
2) organizacji urzędów i instytucji gminnych,
3) zasad zarządu mieniem gminy,
4) zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń
    użyteczności publicznej.

Aktami prawa miejscowego są uchwały rady gminy i zarządzenia wójta gminy. Akty prawa miejscowego ustanawia rada gminy w formie uchwały. W przypadku niecierpiącym zwłoki przepisy porządkowe może wydać wójt, w formie zarządzenia.
   
  W zakresie nieuregulowanym w odrębnych ustawach lub innych przepisach powszechnie obowiązujących rada gminy może wydawać przepisy porządkowe, jeżeli jest to niezbędne dla ochrony życia lub zdrowia obywateli oraz dla zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego.

Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2007-08-20 11:27:19
Data utworzenia 2007-08-20
Data udostępnienia 2007-08-20 11:27:19
Osoba odpowiedzialna Ewa Stawicka
Udostępnił Sebastian Dziechciarczyk