Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Informacje o BIP

Pełna historia zmian

Rodzaj dokumentu Opis Data Czynność Osoba Symbol
Ochrona środowiska Zgodnie z art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - kodeks postępowania administracyjnego, (Dz.U. 2020 poz. 256) informuję,... 2021-01-22 14:18:43 Publikacja Sebastian Dziechciarczyk 01/2021
XIV SESJA RADY GMINY - 30.12.2019 r. UCHWAŁA NR XIV/107/2019 RADY GMINY TWORÓG z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Tworóg na rok 2020. 2021-01-21 21:40:38 Aktualizacja Sebastian Dziechciarczyk 107/2019
XIV SESJA RADY GMINY - 30.12.2019 r. UCHWAŁA NR XIV/111/2019 RADY GMINY TWORÓG z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami... 2021-01-21 21:40:38 Aktualizacja Sebastian Dziechciarczyk 111/2019
XIV SESJA RADY GMINY - 30.12.2019 r. UCHWAŁA Nr XIV/108/2019 Rady Gminy Tworóg z dnia 30 grudnia 2019 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej... 2021-01-21 21:40:38 Aktualizacja Sebastian Dziechciarczyk 108/2019
XV SESJA RADY GMINY - 02.03.2020 r. UCHWAŁA NR XV/133/2020 RADY GMINY TWORÓG z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale... 2021-01-21 21:40:38 Aktualizacja Sebastian Dziechciarczyk 133/2020
XXII SESJA RADY GMINY - 09.11.2020 r. UCHWAŁA NR XXII/185/2020 RADY GMINY TWORÓG z dnia 9 listopada 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Tworóg na rok 2020 2021-01-21 21:40:38 Aktualizacja Sebastian Dziechciarczyk 185/2020
XXII SESJA RADY GMINY - 09.11.2020 r. UCHWAŁA NR XXII/187/2020 RADY GMINY TWORÓG z dnia 9 listopada 2020 r. w sprawie opłaty targowej 2021-01-21 21:40:38 Aktualizacja Sebastian Dziechciarczyk 187/2020
XXII SESJA RADY GMINY - 09.11.2020 r. UCHWAŁA NR XXII/191/2020 RADY GMINY TWORÓG z dnia 9 listopada 2020 r. w sprawie zaliczenia ulic na terenie Gminy Tworóg do... 2021-01-21 21:40:38 Aktualizacja Sebastian Dziechciarczyk 191/2020
XXII SESJA RADY GMINY - 09.11.2020 r. UCHWAŁA NR XXII/190/2020 RADY GMINY TWORÓG z dnia 9 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia odstępstwa od zakazu spożywania... 2021-01-21 21:40:38 Aktualizacja Sebastian Dziechciarczyk 190/2020
XXII SESJA RADY GMINY - 09.11.2020 r. UCHWAŁA NR XXII/188/2020 RADY GMINY TWORÓG z dnia 9 listopada 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości... 2021-01-21 21:40:38 Aktualizacja Sebastian Dziechciarczyk 188/2020
XXII SESJA RADY GMINY - 09.11.2020 r. UCHWAŁA NR XXII/189/2020 RADY GMINY TWORÓG z dnia 9 listopada 2020 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych... 2021-01-21 21:40:38 Aktualizacja Sebastian Dziechciarczyk 189/2020
Rekrutacja Wójt Gminy Tworóg ogłasza konkurs na stanowisko „Animatora – Moje boisko – Orlik 2012 przy Szkole Podstawowej im. Powstańców... 2021-01-21 21:40:38 Aktualizacja Sebastian Dziechciarczyk R54
XXIII SESJA RADY GMINY - 14.12.2020 r. (nadzwyczajna) UCHWAŁA NR XXIII/192/2020 RADY GMINY TWORÓG z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy Tworóg na rok 2020. 2021-01-21 21:40:38 Publikacja Sebastian Dziechciarczyk 192/2020
XXIII SESJA RADY GMINY - 14.12.2020 r. (nadzwyczajna) UCHWAŁA NR XXIII/194/2020 RADY GMINY TWORÓG z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami... 2021-01-21 21:40:38 Publikacja Sebastian Dziechciarczyk 194/2020
XXII SESJA RADY GMINY - 09.11.2020 r. UCHWAŁA Nr XXII/186/2020 Rady Gminy Tworóg z dnia 9 listopada 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej... 2021-01-21 21:40:38 Publikacja Sebastian Dziechciarczyk 186/2020
XXIII SESJA RADY GMINY - 14.12.2020 r. (nadzwyczajna) UCHWAŁA Nr XXIII/193/2020 Rady Gminy Tworóg z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej... 2021-01-21 21:40:38 Publikacja Sebastian Dziechciarczyk 193/2020
Wieloletnia Prognoza Finansowa UCHWAŁA Nr XXII/186/2020 Rady Gminy Tworóg z dnia 9 listopada 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej... 2021-01-21 21:40:38 Publikacja Sebastian Dziechciarczyk BUD257
Wieloletnia Prognoza Finansowa UCHWAŁA Nr XXIII/193/2020 Rady Gminy Tworóg z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej... 2021-01-21 21:40:38 Publikacja Sebastian Dziechciarczyk BUD258
XXIV SESJA RADY GMINY - 28.12.2020 r. UCHWAŁA Nr XXIV/197/2020 Rady Gminy Tworóg z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na... 2021-01-21 21:40:38 Publikacja Sebastian Dziechciarczyk 197/2020
Wieloletnia Prognoza Finansowa UCHWAŁA Nr XXIV/197/2020 Rady Gminy Tworóg z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na... 2021-01-21 21:40:38 Publikacja Sebastian Dziechciarczyk BUD259