Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Informacje o BIP

Pełna historia zmian

Rodzaj dokumentu Opis Data Czynność Osoba Symbol
XXIV SESJA RADY GMINY - 28.12.2020 r. UCHWAŁA NR XXIV/198/2020 RADY GMINY TWORÓG z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Tworóg na rok 2021. 2021-04-09 23:25:57 Aktualizacja Sebastian Dziechciarczyk 198/2020
XXIV SESJA RADY GMINY - 28.12.2020 r. UCHWAŁA Nr XXIV/199/2020 Rady Gminy Tworóg z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej... 2021-04-09 23:25:57 Aktualizacja Sebastian Dziechciarczyk 199/2020
I kwartał 2021 Zarządzenie Nr 54/2021 Wójta Gminy Tworóg z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie zmian w planie finansowym dla budżetu gminy Tworóg... 2021-04-09 23:25:57 Publikacja Sebastian Dziechciarczyk 054/2021
I kwartał 2021 Zarządzenie Nr 56/2021 Wójta Gminy Tworóg z dnia 15 marca 2021 r. w sprawie sposobu trybu gospodarowania zbędnymi składnikami... 2021-04-09 23:25:57 Publikacja Sebastian Dziechciarczyk 056/2021
I kwartał 2021 Zarządzenie Nr 63/2021 Wójta Gminy Tworóg z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Tworóg informacji... 2021-04-09 23:25:57 Publikacja Sebastian Dziechciarczyk 063/2021
I kwartał 2021 Zarządzenie Nr 65/2021 Wójta Gminy Tworóg z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia procedury wydawania decyzji nakazujących... 2021-04-09 23:25:57 Publikacja Sebastian Dziechciarczyk 065/2021
I kwartał 2021 Zarządzenie Nr 66/2021 Wójta Gminy Tworóg z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie określenia procedury analizy prawdopodobieństwa... 2021-04-09 23:25:57 Publikacja Sebastian Dziechciarczyk 066/2021
I kwartał 2021 Zarządzenie Nr 67/2021 Wójta Gminy Tworóg z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych... 2021-04-09 23:25:57 Publikacja Sebastian Dziechciarczyk 067/2021
I kwartał 2021 Zarządzenie Nr 68/2021 Wójta Gminy Tworóg z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia procedury uzyskania zezwolenia na... 2021-04-09 23:25:57 Publikacja Sebastian Dziechciarczyk 068/2021
I kwartał 2021 Zarządzenie Nr 69/2021 Wójta Gminy Tworóg z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia procedury przeprowadzania kontroli... 2021-04-09 23:25:57 Publikacja Sebastian Dziechciarczyk 069/2021
XXVII SESJA RADY GMINY - 08.03.2021 r. UCHWAŁA NR XXVII/218/2021 RADY GMINY TWORÓG z dnia 8 marca 2021 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Tworóg na rok 2021 2021-04-09 23:25:57 Publikacja Sebastian Dziechciarczyk 218/2021
XXVII SESJA RADY GMINY - 08.03.2021 r. UCHWAŁA NR XXVII/220/2021 RADY GMINY TWORÓG z dnia 8 marca 2021 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości przedsiębiorców,... 2021-04-09 23:25:57 Publikacja Sebastian Dziechciarczyk 220/2021
XXVII SESJA RADY GMINY - 08.03.2021 r. UCHWAŁA NR XXVII/221/2021 RADY GMINY TWORÓG z dnia 8 marca 2021 r. w sprawie przedłużenia, wskazanym grupom przedsiębiorców,... 2021-04-09 23:25:57 Publikacja Sebastian Dziechciarczyk 221/2021
XXVII SESJA RADY GMINY - 08.03.2021 r. UCHWAŁA NR XXVII/222/2021 RADY GMINY TWORÓG z dnia 8 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego... 2021-04-09 23:25:57 Publikacja Sebastian Dziechciarczyk 222/2021
XXVII SESJA RADY GMINY - 08.03.2021 r. UCHWAŁA NR XXVII/223/2021 RADY GMINY TWORÓG z dnia 8 marca 2021 r. w sprawie nadania drodze wewnętrznej położonej w Wojsce... 2021-04-09 23:25:57 Publikacja Sebastian Dziechciarczyk 223/2021
XXVII SESJA RADY GMINY - 08.03.2021 r. UCHWAŁA NR XXVII/224/2021 RADY GMINY TWORÓG z dnia 8 marca 2021 r. w sprawie nadania drodze wewnętrznej położonej w Hanusku... 2021-04-09 23:25:57 Publikacja Sebastian Dziechciarczyk 224/2021
XXVII SESJA RADY GMINY - 08.03.2021 r. UCHWAŁA NR XXVII/225/2021 RADY GMINY TWORÓG z dnia 8 marca 2021 r. w sprawie nadania drodze wewnętrznej położonej w Mikołesce... 2021-04-09 23:25:57 Publikacja Sebastian Dziechciarczyk 225/2021
XXVII SESJA RADY GMINY - 08.03.2021 r. UCHWAŁA NR XXVII/226/2021 RADY GMINY TWORÓG z dnia 8 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym... 2021-04-09 23:25:57 Publikacja Sebastian Dziechciarczyk 226/2021
XXVII SESJA RADY GMINY - 08.03.2021 r. UCHWAŁA NR XXVII/227/2021 RADY GMINY TWORÓG z dnia 8 marca 2021 r. w sprawie wyrazenia zgody na częściowe rozwiązanie umowy... 2021-04-09 23:25:57 Publikacja Sebastian Dziechciarczyk 227/2021
XXVII SESJA RADY GMINY - 08.03.2021 r. UCHWAŁA NR XXVII/228/2021 RADY GMINY TWORÓG z dnia 8 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi... 2021-04-09 23:25:57 Publikacja Sebastian Dziechciarczyk 228/2021