Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Informacje o BIP

Pełna historia zmian

Rodzaj dokumentu Opis Data Czynność Osoba Symbol
Interpelacje i zapytania radnych Interpelacja K.Rabczyńska radnej Rady Gminy Tworóg z dnia 30.05.2022r. 2022-06-27 09:48:26 Publikacja Sebastian Dziechciarczyk inter-087
URZĄD GMINY - Informacje bieżące Uzgodnienie decyzji o warunkach zabudowy dotyczącej budowy budynku gospodarczego w Brynku. 2022-06-24 17:16:44 Publikacja Mateusz Skrabania 481
URZĄD GMINY - Informacje bieżące Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wygaszenia i udzielenia nowego pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie oczyszczonych... 2022-06-24 17:16:44 Publikacja Mateusz Skrabania 482
Zamówienia publiczne Urząd Gminy Tworóg ogłasza przetarg pn.: "Remont ulicy Składowej w Tworogu". Termin składania ofert: 2022-06-24 08:00 2022-06-24 17:08:30 Aktualizacja Mateusz Skrabania P572
Zamówienia publiczne Urząd Gminy Tworóg ogłasza przetarg pn.: " Modernizacja ulicy Kolonia Ameryka w Wojsce" termin składania ofert do dnia:... 2022-06-24 10:46:35 Publikacja Mateusz Skrabania P574
Zamówienia publiczne Urząd Gminy Tworóg ogłasza przetarg na Remont Ulicy Grunwaldzkiej i Kopernika w Tworogu. Termin składania ofert do dnia... 2022-06-23 10:54:28 Aktualizacja Sebastian Dziechciarczyk P571
Zamówienia publiczne Urząd Gminy Tworóg ogłasza przetarg na Remont Ulicy Grunwaldzkiej i Kopernika w Tworogu. Termin składania ofert do dnia... 2022-06-22 12:26:06 Aktualizacja Mateusz Skrabania P571
Zamówienia publiczne Urząd Gminy Tworóg ogłasza przetarg pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w sołectwie Boruszowice ZMIANA... 2022-06-21 19:29:51 Aktualizacja Mateusz Skrabania P568
Informacje o wykonaniu budżetu Zarządzenie Nr 217/2019 Wójta Gminy Tworóg z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu... 2022-06-21 10:03:23 Aktualizacja Sebastian Dziechciarczyk BUD220
Sprawozdania finansowe Sprawozdanie finansowe za 2020r. - Gmina Tworóg. 2022-06-21 10:03:23 Aktualizacja Sebastian Dziechciarczyk BUD265
II kwartał 2022 Zarządzenie nr 81/2022 Wójta Gminy Tworóg z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu... 2022-06-21 10:03:23 Publikacja Sebastian Dziechciarczyk 081/2022
Informacje o wykonaniu budżetu Zarządzenie nr 81/2022 Wójta Gminy Tworóg z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu... 2022-06-21 10:03:23 Publikacja Sebastian Dziechciarczyk BUD298
Sprawozdania finansowe Sprawozdanie finansowe za 2021r. - Urząd Gminy w Tworogu. 2022-06-21 10:03:23 Publikacja Sebastian Dziechciarczyk BUD299
Sprawozdania finansowe Sprawozdanie finansowe za 2021r. - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tworogu. 2022-06-21 10:03:23 Publikacja Sebastian Dziechciarczyk BUD300
Zamówienia publiczne ZAPYTANIE OFERTOWE - "Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej" Termin składania... 2022-06-20 15:07:52 Aktualizacja Mateusz Skrabania P573
Zamówienia publiczne ZAPYTANIE OFERTOWE - "Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej" Termin składania... 2022-06-20 15:06:32 Publikacja Mateusz Skrabania P573
URZĄD GMINY - Terminy sesji i komisji W dniu 23 czerwca 2022 roku o godz. 14.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy odbędzie się 42-nadzwyczajna sesja Rady Gminy Tworóg. 2022-06-20 13:14:10 Publikacja Mateusz Skrabania 688
Informacje o wykonaniu budżetu Informacja roczna o wykonaniu budżetu za 2021r. 2022-06-19 23:11:57 Publikacja Sebastian Dziechciarczyk BUD290
Rok 2022 Konsultacje społeczne w sprawie: Środowiskowych uwarunkowań dla planowanego przedsięwzięcia pn." Budowa oczyszczalni ścieków... 2022-06-14 13:09:33 Publikacja Mateusz Skrabania 1/2022
URZĄD GMINY - Informacje bieżące Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o udzielenie pozwoleń wodnoprawnych dla potrzeb ekspoatacji kompleksu stawów rybnych... 2022-06-14 11:35:23 Aktualizacja Mateusz Skrabania 479