Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Wójt Gminy Tworóg
Eugeniusz Gwóźdź - zdjęcie portretowe
Eugeniusz Gwóźdź
Kontakt
Telefon
(32) 285-74-93 lub (32) 285-73-13
Fax
(32) 285-74-14
Tel. kom.
601-400-415
Dyżury
Poniedziałek
10.00-11.00 i 13.00-15.30
 
Prosi się o wcześniejsze uzgodnienie z sekretariatem.
Kompetencje 1. Jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu przepisów szczególnych oraz pracodawcą w rozumieniu przepisów  kodeksu pracy.
2. Jest terenowym organem obrony cywilnej.
3. Jest przełożonym pracowników, zajmujących stanowiska kierownicze.
4. Reprezentuje gminę na zewnątrz i prowadzi negocjacje w sprawach dotyczących Gminy.
5. Nadzoruje realizację budżetu.
6. Realizuje politykę kadrową i wspólnie z  zastępcą i sekretarzem Gminy odpowiada za przestrzeganie przepisów, związanych ze stosunkiem pracy.
7. Wydaje decyzje z zakresu administracji publicznej.
8. Udziela pełnomocnictwa w sprawach, należących do jego wyłącznej kompetencji.
9. Podejmuje czynności w sprawach nie cierpiących zwłoki i mogących zagrażać  życiu i zdrowiu.
10. Mianuje pracowników samorządowych wg zasad, ustalonych w regulaminie.
11. Wydaje zarządzenia, wprowadzające w życie regulaminy, dotyczące działalności urzędu, np. instrukcje obiegu dokumentów, regulaminu  funduszu nagród, socjalnego, mieszkaniowego, itp.
12. Informuje odpowiednie organy o zamiarze przystąpienia do porozumienia komunalnego.
13. Przedkłada wojewodzie uchwały rady Gminy w terminie 7 dni od daty ich podjęcia.
14. Składa radzie Gminy okresowe sprawozdania z realizacji zadań.
Opis w przygotowaniu
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2014-06-09 20:44:47
Data utworzenia 2011-09-22
Data udostępnienia 2007-02-20 11:16:58
Osoba odpowiedzialna Teodor Dramski
Udostępnił Sebastian Dziechciarczyk