Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Tworóg

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane Podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny
znacznik ozdobny Władze gminy
znacznik ozdobny Rada
znacznik ozdobny Sołectwa
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Wydziały
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek publiczny
znacznik ozdobny Kontrole
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Inne podmioty
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Przepisy obowiązujące
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny WYBORY
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Projekty uchwał
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Zarządzenia
znacznik ozdobny Oświadczenia majątkowe
znacznik ozdobny Pozostałe akty prawne
znacznik ozdobny Budżet
znacznik ozdobny Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Ochrona środowiska
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Rejestr działalności regulowanej
znacznik ozdobny Raport o stanie gminy
znacznik ozdobny Kanał technologiczny
znacznik ozdobny Interpelacje i zapytania radnych
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Konsultacje społeczne
znacznik ozdobny Wybory ławnika
Inne
znacznik ozdobny RODO
znacznik ozdobny Elektroniczna skrzynka podawcza
znacznik ozdobny Organizacje pozarządowe
Informacje o BIP
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Dostęp do informacji publicznej
znacznik ozdobny Informacje wyłączone
znacznik ozdobny Pełna historia zmian
 

Treść strony

Ochrona środowiska Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2018-09-04 Symbol:  01/2018
POSTANOWIENIE o zawieszenie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą pn. ,,Zmiana sposobu użytkowania istniejącego obiektu budowlanego na zakład odzysku tworzyw sztucznych (występujących w postaci odpadów innych niż niebezpieczne) o łącznej mocy przerobowej nie większej niż 350 kg/h {0,350 Mg/h). Lokalizacja: miejscowość Brynek (Gmina Tworóg, powiat tarnogórski, województwo śląskie), nieruchomość o nr ewidencyjnym 17 4/10 (obręb Brynek)"
2017-12-13 Symbol:  01/2017
ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.j, Dz. U. z 2017 poz. 1257) w związku z art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 ze zm.) zawiadamiam że dnia 11.12.2017 r., z urzędu zostało wszczęte postępowanie w sprawie usunięcia niewłaściwie składowanych odpadów przez P.U.H. Agropol Ewelina Szecel ul. Ligonia 1, 41-200 Sosnowiec z nieruchomości położonej w Brynku, działki widencyjnej 123/14 obręb geodezyjny Brynek będącej w użytkowaniu wieczystym przez spółkę Śląska Ubojnia Drobiu, a dzierżawioną przez P.U.H Agropol Ewelina Szecel.
2016-08-13 Symbol:  05/2016
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TWORÓG o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w związku z podjęciem przez Radę Gminy Tworóg uchwały nr XVIII/169/2016 z dnia 30 maja 2016 r.
2016-08-13 Symbol:  04/2016
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TWORÓG o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w związku z podjęciem przez Radę Gminy Tworóg uchwały nr XVIII/171/2016 z dnia 30 maja 2016 r.
2016-08-13 Symbol:  03/2016
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TWORÓG o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w związku z podjęciem przez Radę Gminy Tworóg uchwały nr XVIII/168/2016 z dnia 30 maja 2016 r.
2016-08-13 Symbol:  02/2016
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TWORÓG o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w związku z podjęciem przez Radę Gminy Tworóg uchwały nr XVIII/170/2016 z dnia 30 maja 2016 r.
2016-05-11 Symbol:  01/2016
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych z siedziba w Katowicach przy ul. Sokolskiej 65 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Udrożnienie cieku Stoła w km 11+755 – 13+686 w m. Boruszowice i Hanusek, gm. Tworóg”
2015-05-27 Symbol:  03/2015
Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy gazocąigu na odcinku Tworóg-Kędzierzyn-Koźe DN 1000, MOP 8,4 MPa.
2015-04-17 Symbol:  02/2015
Wójt Gminy Tworóg, działając na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267 ze zmianami) zawiadamia, że prowadzi postępowanie administracyjne w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań zgody na „Budowę osiedla 92 budynków mieszkalnych z nieuciążliwą funkcją usługową wraz z towarzyszącą infrastrukturą umiejscowionymi na działkach nr 340/109, 107, 108, 401/106,1007/109”
2015-04-17 Symbol:  01/2015
Wójt Gminy Tworóg, działając na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267 ze zmianami) zawiadamia, że prowadzi postępowanie administracyjne w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań zgody na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej dla miejscowości Nowa Wieś Tworoska”

Strony Przejdź do strony nr 1 Przejdź do strony nr 2 3 Przejdź do strony nr 4 Przejdź do strony nr 5 Przejdź do strony nr 6 Przejdź następnych stron »
Licznik odwiedzin: 5113236 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony