Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Tworóg

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane Podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny
znacznik ozdobny Władze gminy
znacznik ozdobny Rada
znacznik ozdobny Sołectwa
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Wydziały
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek publiczny
znacznik ozdobny Kontrole
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Inne podmioty
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Przepisy obowiązujące
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny WYBORY
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Projekty uchwał
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Zarządzenia
znacznik ozdobny Oświadczenia majątkowe
znacznik ozdobny Pozostałe akty prawne
znacznik ozdobny Budżet
znacznik ozdobny Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Ochrona środowiska
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Rejestr działalności regulowanej
znacznik ozdobny Kanał technologiczny
znacznik ozdobny Interpelacje i zapytania radnych
znacznik ozdobny Konsultacje społeczne
Inne
znacznik ozdobny RODO
znacznik ozdobny Elektroniczna skrzynka podawcza
znacznik ozdobny Organizacje pozarządowe
Informacje o BIP
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Dostęp do informacji publicznej
znacznik ozdobny Informacje wyłączone
znacznik ozdobny Pełna historia zmian
 

Treść strony

Ogłoszenia Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2019-02-14
Wójt Gminy Tworóg ogłasza otwarty konkurs na realizację zadań publicznych dotyczących: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz działalności na rzecz dzieci i młodzieży w tym wypoczynku dzieci i młodzieży od 01.03.2019r. do 27.05.2019r.
2019-02-11
OBWIESZCZENIE o przeprowadzeniu dla przedsięwzięcia oceny oddziaływania na środowisko
Na podstawie art. 33 ust. 1 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405) zawiadamia się

że w dniu 08.02.2019 r. Wójt Gminy Tworóg wydał postanowienie dopuszczające Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przeciwdziałania Elektroskażeniom „Prawo do Życia” do toczącego się postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej 52750_Hanusek, na działce 600/45 w miejscowości Hanusek, 42-690 Tworóg, powiat tarnogórski.
Obwieszczenie w powyższej sprawie zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Tworóg oraz na stronie BIP Gminy : http://bip.ugtworog.rekord.com.pl/
Z treścią postanowienia można zapoznać się w Urzędzie Gminy Tworóg, pokój Nr 111.
2019-02-06
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2087, poz. 994) – zwołuję na dzień 06 lutego 2019 roku na godzinę 14.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy V nadzwyczajna sesję Rady Gminy Tworóg.
2019-01-25
Wójt Gminy Tworóg ogłasza otwarty konkurs na realizację zadań publicznych dotyczących: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie od 1 marca do 31 grudnia 2019 r.
2019-01-20
W dniu 28 stycznia 2019 roku o godz. 14.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy odbędzie się 4 sesja Rady Gminy Tworóg.
2019-01-20
Zawiadamiam, że w dniu 24 stycznia 2019 r. o godz. 9.00 w pokoju 103 Urzędu Gminy odbędzie się posiedzenie Komisji Komunalnej Rady Gminy Tworóg.
2019-01-20
Zawiadamiam, że w dniu 23 stycznia 2019r. o godz. 9,00 w pokoju 103 Urzędu Gminy odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju, Inwentaryzacji i Rolnictwa Rady Gminy Tworóg.
2019-01-20
Zawiadamiam, że 24 stycznia 2019r. o godz. 14.00 w pok. nr 103 Urzędu Gminy, odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Społecznych Rady Gminy Tworóg.
2019-01-20
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego w sprawie pozwolenia na pobór wód podziemnych z ujęcia komunalnego w Tworogu.
2019-01-20
Wójt Gminy Tworóg ogłasza otwarty konkurs na realizację zadań publicznych dotyczących: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie od 1 marca do 31 grudnia 2019 r.

Strony 1 Przejdź do strony nr 2 Przejdź do strony nr 3 Przejdź do strony nr 4 Przejdź do strony nr 5 Przejdź do strony nr 6 Przejdź następnych stron »
Licznik odwiedzin: 4100271 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony