Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Tworóg

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane Podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny
znacznik ozdobny Władze gminy
znacznik ozdobny Rada
znacznik ozdobny Sołectwa
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Wydziały
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek publiczny
znacznik ozdobny Kontrole
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Inne podmioty
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Przepisy obowiązujące
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny WYBORY
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Projekty uchwał
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Zarządzenia
znacznik ozdobny Oświadczenia majątkowe
znacznik ozdobny Pozostałe akty prawne
znacznik ozdobny Budżet
znacznik ozdobny Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Ochrona środowiska
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Rejestr działalności regulowanej
znacznik ozdobny Kanał technologiczny
znacznik ozdobny Konsultacje społeczne
Inne
znacznik ozdobny Elektroniczna skrzynka podawcza
znacznik ozdobny Organizacje pozarządowe
Informacje o BIP
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Dostęp do informacji publicznej
znacznik ozdobny Informacje wyłączone
znacznik ozdobny Pełna historia zmian
 

Treść strony

Ogłoszenia Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2018-02-20
W dniu 26 lutego 2018 roku o godz. 14.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy odbędzie się 39 sesja Rady Gminy Tworóg.
2018-02-20
Zawiadamiam, że w dniu 26 lutego 2018r. o godz. 12.00 w pokoju 103 Urzędu Gminy Tworóg, odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetowej Rady Gminy Tworóg.
2018-02-05
OBWIESZCZENIE IFXV.7840.2.32.2017 z dnia 25 stycznia 2018 r. - zawiadamiam, że do decyzji o pozwoleniu na budowę Wojewody Śląskiego nr 112/17 z 20 grudnia 2017 r., dla zamierzenia budowlanego p.n.: „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN1000 MOP 8,4MPa od węzła Tworóg do węzła Tworzeń w ramach budowy gazociągu Hermanowice-Strachocina-Pogórska Wola-Tworzeń-Tworóg-Odolanów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw podkarpackiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego i wielkopolskiego”, w ramach inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, wydanej na rzecz inwestora Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., działającego przez pełnomocnika Pana Jacka Wojnę, zostało wniesione odwołanie.
2018-02-01
OBWIESZCZENIE - Na podstawie art. 94 ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (j.t, Dz. U. 2017, poz. 2187) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t, Dz. U. 2017, poz. 1257) - Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, po rozpatrzeniu odwołania Gminy Tworóg, decyzją z 18.01.2018 r., znak: DOZ-OAiK.650.1171.2017.ML, utrzymał w mocy decyzję Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z 11.10.2017 r., znak: K-RD.5130.20.2013.KL-PŚ, wpisującej do rejestru zabytków nieruchomych województwa śląskiego, pod numerem A/493/2017, zespół zabudowy osiedla robotniczego „Kolonii Fabrycznej" w miejscowości Boruszowice.
2018-02-01
Informacja o zbędnych składnikach majątku ruchomego (Centrala telefoniczna, Stolik, Odkurzacz, Szafa, Regał, Archiwum, Kontener, Biurko B- 19, termos, wentylator, stolik, fotel).
2018-01-17
WÓJT GMINY TWORÓG informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Tworogu, ul. Zamkowa 16, od dnia 17.01.2018 r. do dnia 06.02.2018 r. wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy położonych w Świniowicach, Boruszowicach, Brynku, Tworogu, Hanusku oraz Kotach.

Informacja pod numerem telefonu 32 285-74-93 wew. 41.
2018-01-11
Zawiadomienie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę nr 112/1 7 z 20 grudnia 2017 r. - „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DNJOOO MOP 8,4MPa od węzła Tworóg do węzła Tworzeń w ramach budowy gazociągu Hermanowice-Strachocina-Pogórska Wola-Tworzeń-Tworóg-Odolanów wraz z infrastrukturą niezbędna do jego obsługi na terenie województw podkarpackiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego i wielkopolskiego”.
2017-12-28
OBWIESZCZENIE IFXV.7840.2.32.2017 z 20 grudnia 2017 r. zawiadamia się, że Wojewoda Śląski po rozpatrzeniu wniosku z 21 lipca 2017 r., Inwestora: Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. (siedziba: ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa), reprezentowanego przez pełnomocnika - Pana Jacka Wojnę, wydał decyzję o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn:
„Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN1000 MOP 8,4MPa od węzła Tworóg do węzła Tworzeń w ramach budowy gazociągu Hermanowice-Strachocina-Pogórska Wola-Tworzeń-Tworóg-Odolanów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw podkarpackiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego i wielkopolskiego”,
Decyzją tą jednocześnie:
- zatwierdził projekt budowlany,
- udzielił zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów kolidujących z inwestycją.
2017-12-28
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) i art. 12 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. 2016 r. poz. 1731, z późn. zm.), Minister Infrastruktury i Budownictwa zawiadamia, że wydał decyzję z dnia 11 grudnia 2017 r., znak: DLI.1.6620.25.2017.IS.22, uchylającąw części i orzekającą w tym zakresie co do istoty sprawy oraz utrzymującą w mocy w pozostałym zakresie decyzję Wojewody Śląskiego Nr 3/2017 z dnia 9 czerwca 2017 r., znak: IFXIII.747.8.2017, o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji p.n.: „Gazociąg wysokiego ciśnienia DN1000 MOP 8,4 MPa od węzła Tworóg do węzła Tworzeń, w ramach budowy gazociągu Hermanowice – Strachocina – Pogórska Wola – Tworzeń – Tworóg – Odolanów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa podkarpackiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego i wielkopolskiego”.
2017-12-19
Zawiadamiam, że 28 grudnia 2017r. o godz. 9.30 w pok. nr 103 Urzędu Gminy, odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Społecznych Rady Gminy Tworóg.

Strony 1 Przejdź do strony nr 2 Przejdź do strony nr 3 Przejdź do strony nr 4 Przejdź do strony nr 5 Przejdź do strony nr 6 Przejdź następnych stron »
Licznik odwiedzin: 3085741 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony