Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Tworóg

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane Podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny
znacznik ozdobny Władze gminy
znacznik ozdobny Rada
znacznik ozdobny Sołectwa
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Wydziały
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek publiczny
znacznik ozdobny Kontrole
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Inne podmioty
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Przepisy obowiązujące
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny WYBORY
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Projekty uchwał
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Zarządzenia
znacznik ozdobny Oświadczenia majątkowe
znacznik ozdobny Pozostałe akty prawne
znacznik ozdobny Budżet
znacznik ozdobny Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Ochrona środowiska
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Rejestr działalności regulowanej
znacznik ozdobny Kanał technologiczny
znacznik ozdobny Konsultacje społeczne
Inne
znacznik ozdobny Elektroniczna skrzynka podawcza
znacznik ozdobny Organizacje pozarządowe
Informacje o BIP
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Dostęp do informacji publicznej
znacznik ozdobny Informacje wyłączone
znacznik ozdobny Pełna historia zmian
 

Treść strony

URZĄD GMINY - Informacje bieżące Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
   Rok 2017
   Rok 2016
   Rok 2015
   Rok 2014
   Rok 2013
   Rok 2012
   Rok 2011
   Rok 2010
   Rok 2009
   Rok 2008
   Rok 2007
2017-12-07
Informacja o zbędnych składnikach majątku ruchomego (fotel obrotowy, lampa, krzesło, ekspres do kawy, stół do ping-ponga, kinkiet).
2017-12-06
OBWIESZCZENIE IFXV.7840.2.32.2017 z dnia 1 grudnia 2017 r. Działając na podstawie art. 10 § 1, w związku z art. 49 i art. 49a Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz .U. z 2017 r., poz. 1257), podaję do publicznej wiadomości przed wydaniem decyzji kończącej postępowanie, prowadzone na wniosek z 21 lipca 2017 r. inwestora Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., działającego przez pełnomocnika Pana Jacka Wojnę, w sprawie wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę dla zamierzenia budowlanego pn: „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN1000 MOP 8,4MPa od węzła Tworóg do węzła Tworzeń w ramach budowy gazociągu Hermanowice-Strachocina-Pogórska Wola-Tworzeń-Tworóg-Odolanów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw podkarpackiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego i wielkopolskiego”, w ramach inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu,
2017-11-16
Zawiadomienie o wniesieniu odwołania od decyzji Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dn. 11.10.2017 r., znak K-RD.5130.20.2013.KL-PŚ, o wpisie do Rejestru Zabytków Nieruchomych woj. śląskiego pod nr A/493/2017 zespołu zabudowy osiedla robotniczego "Kolonii Fabrycznej" w Boruszowicach (gm. Tworóg, pow. tarnogórski).
2017-11-10
Na podstawie art. 138 § 1 pkt 3 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), w związku z art. 127 ust. 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1121), po rozpatrzeniu odwołania Pana Jana Lorenc, od decyzji Marszałka Województwa Śląskiego NR 2350/05/2017, z dnia 11 lipca 2017 r., znak: OS-WS.7322.67.2017, -umarzam postępowanie odwoławcze.
2017-11-10
Niniejszym zawiadamiam, że Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej rozstrzygnięciem z dnia 30 października 2017 r., NR 156/2017, znak: BAPpo.026.269.2017.MŁ, zakończył postępowanie prowadzone w związku z wniesieniem przez Pana Jana Lorenc odwołania od decyzji Marszałka Województwa Śląskiego NR 2492/05/2017, z dnia 25 lipca 2017 r., znak: OS-WS.7322.78.2017, wydanej w przedmiocie udzielenia Operatorowi Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, pozwolenia wodnoprawnego.
2017-10-17
Decyzja w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych woj. Śląskiego - Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach orzeka wpisać do rejestru zabytków nieruchomych województwa śląskiego pod numerem A/493/2017 zespół zabudowy osiedla robotniczego „Kolonii Fabrycznej” w miejscowości Boruszowice (gm. Tworóg, pow. tarnogórski), zlokalizowany przy ulicach Armii Krajowej, Obrońców Pokoju i Składowej.
2017-10-05
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów 3 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Tworóg oraz w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 3 projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Tworóg.
2017-10-03
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o o pozwoleniu na budowę dla zamierzenia budowlanego pn.: Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN1000 MOP 8,4MPa od węzła Tworóg do węzła Tworzeń w ramach budowy gazociągu Hermanowice-Strachocina-Pogórska Wola-Tworzeń-Tworóg-Odolanów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw podkarpackiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego i wielkopolskiego”, w ramach inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu.
2017-10-02
OBWIESZCZENIE IFXV.7840.2.32.2017 z dnia 13 września 2017 r. Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), w związku z art. 8 ust 1 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2016 r., poz. 1731 ze zm.) zwanej dalej specustawą gazową, podaję do publicznej wiadomości, że na wniosek z 21 lipca 2017 r. Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., działającego przez pełnomocnika Pana Jacka Wojnę, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę dla zamierzenia budowlanego pn: „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN1000 MOP 8,4MPa od węzła Tworóg do węzła Tworzeń w ramach budowy gazociągu Hermanowice-Strachocina-Pogórska Wola-Tworzeń-Tworóg-Odolanów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw podkarpackiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego i wielkopolskiego”, w ramach inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu.
2017-09-29
Wójt Gminy Tworóg ogłasza, że dnia 7 listopada 2017 roku o godzinie 10.00, 11.00, w Sali Posiedzeń Rady Gminy Tworóg w budynku Urzędu Gminy Tworóg przy ul. Zamkowej 16 w Tworogu zostaną przeprowadzone pierwsze nieograniczone przetargi ustne na zbycie nieruchomości:
- Godz. 10.00 działka o numerze 193/10 k.m.1 obręb Boruszowice
- Godz. 11.00 działka o numerze 194/10 k.m.1 obręb Boruszowice

Strony 1 Przejdź do strony nr 2 Przejdź do strony nr 3 Przejdź do strony nr 4 Przejdź do strony nr 5 Przejdź do strony nr 6 Przejdź następnych stron »
Licznik odwiedzin: 2827083 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony