Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Tworóg

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane Podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny
znacznik ozdobny Władze gminy
znacznik ozdobny Rada
znacznik ozdobny Sołectwa
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Wydziały
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek publiczny
znacznik ozdobny Kontrole
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Inne podmioty
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Przepisy obowiązujące
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny WYBORY
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Projekty uchwał
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Zarządzenia
znacznik ozdobny Oświadczenia majątkowe
znacznik ozdobny Pozostałe akty prawne
znacznik ozdobny Budżet
znacznik ozdobny Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Ochrona środowiska
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Rejestr działalności regulowanej
znacznik ozdobny Raport o stanie gminy
znacznik ozdobny Kanał technologiczny
znacznik ozdobny Interpelacje i zapytania radnych
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Konsultacje społeczne
znacznik ozdobny Wybory ławnika
Inne
znacznik ozdobny RODO
znacznik ozdobny Elektroniczna skrzynka podawcza
znacznik ozdobny Organizacje pozarządowe
Informacje o BIP
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Dostęp do informacji publicznej
znacznik ozdobny Informacje wyłączone
znacznik ozdobny Pełna historia zmian
 

Treść strony

URZĄD GMINY - Informacje bieżące Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
   Rok 2019
   Rok 2018
   Rok 2017
   Rok 2016
   Rok 2015
   Rok 2014
   Rok 2013
   Rok 2012
   Rok 2011
   Rok 2010
   Rok 2009
   Rok 2008
   Rok 2007
2019-09-23
Wójt Gminy Tworóg zaprasza stomatologów z terenu i okolic Gminy Tworóg do współpracy przy zwiększaniu dostępności opieki stomatologicznej dla dzieci i młodzieży w szkołach.
2019-09-13
Wójt Gminy Tworóg ogłasza, że dnia 22 października 2019 roku o godzinie 9.00, 10.00 i 11.00 w Sali Posiedzeń Rady Gminy Tworóg w budynku Urzędu Gminy Tworóg przy ul. Zamkowej 16 w Tworogu zostaną przeprowadzone nieograniczone przetargi ustne na zbycie nieruchomości gruntowych własności Gminy Tworóg, położonych w Boruszowicach oraz w Tworogu.
2019-09-05
Wykaz podmiotów, którym udzielono pomocy de minimis na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2018 roku.
2019-08-15
Informacja o zbędnych składnikach majątku ruchomego (UPS, lampa Loltene "COLTOLUX3").
2019-08-08
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie nałożenia obowiązków likwidacji urządzeń wodnych.
2019-08-04
O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1945), z a w i a d a m i a s i ę, że na wniosek firmy TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach działającej przez pełnomocnika Pana Mariusza Gasiewicza wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn: „budowa sieci kablowej 20 kV relacji P528- P540 na działkach nr 233/11 i 204/11 obręb Tworóg, gmina Tworóg”.
2019-07-26
OBWIESZCZENIE - OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA NR 84 W: TWORÓG Na podstawie uchwały nr 1/2019 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 25 lutego 2019 r. § 14 pkt 3. Okręgowa Komisja Wyborcza zawiadamia wyborców Okręgu Wyborczego nr 84, o obsadzeniu mandatów na członków Rady Powiatowej Śląskiej Izby Rolniczej w Okręgu Wyborczym nr 84 w: TWORÓG bez przeprowadzenia głosowania ustalonego na dzień 28 lipca 2019 r.
2019-07-09
WÓJT GMINY TWORÓG informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Tworogu, ul. Zamkowa 16, od dnia 09.07.2019 r. do dnia 29.07.2019 r. wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy położonych w Tworogu, Brynku, Świniowicach, Boruszowicach, Hanusku, Połomii, Wojsce i Kotach.
Informacja pod numerem telefonu 32 285-74-93 wew. 41.
2019-07-16
Wójt Gminy Tworóg ogłasza otwarty konkurs na realizację zadań publicznych dotyczących: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w zakresie sekcji piłki nożnej w okresie od 12 sierpnia do 01 grudnia 2019 r.
2019-06-03
Wójt Gminy Tworóg ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym i gospodarczym, stanowiącą własność gminy Tworóg.
Przetarg odbędzie się w dniu 5 sierpnia 2019 roku, o godz.11.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Tworóg, ul. Zamkowa 16.

Strony 1 Przejdź do strony nr 2 Przejdź do strony nr 3 Przejdź do strony nr 4 Przejdź do strony nr 5 Przejdź do strony nr 6 Przejdź następnych stron »
Licznik odwiedzin: 4899661 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony