Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Tworóg

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane Podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny
znacznik ozdobny Władze gminy
znacznik ozdobny Rada
znacznik ozdobny Sołectwa
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Wydziały
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek publiczny
znacznik ozdobny Kontrole
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Inne podmioty
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Przepisy obowiązujące
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny WYBORY
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Projekty uchwał
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Zarządzenia
znacznik ozdobny Oświadczenia majątkowe
znacznik ozdobny Pozostałe akty prawne
znacznik ozdobny Budżet
znacznik ozdobny Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Ochrona środowiska
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Rejestr działalności regulowanej
znacznik ozdobny Kanał technologiczny
znacznik ozdobny Interpelacje i zapytania radnych
znacznik ozdobny Konsultacje społeczne
Inne
znacznik ozdobny RODO
znacznik ozdobny Elektroniczna skrzynka podawcza
znacznik ozdobny Organizacje pozarządowe
Informacje o BIP
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Dostęp do informacji publicznej
znacznik ozdobny Informacje wyłączone
znacznik ozdobny Pełna historia zmian
 

Treść strony

URZĄD GMINY - Informacje bieżące Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
   Rok 2019
   Rok 2018
   Rok 2017
   Rok 2016
   Rok 2015
   Rok 2014
   Rok 2013
   Rok 2012
   Rok 2011
   Rok 2010
   Rok 2009
   Rok 2008
   Rok 2007
2019-02-14
Wójt Gminy Tworóg ogłasza otwarty konkurs na realizację zadań publicznych dotyczących: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz działalności na rzecz dzieci i młodzieży w tym wypoczynku dzieci i młodzieży od 01.03.2019r. do 27.05.2019r.
2019-01-25
Wójt Gminy Tworóg ogłasza otwarty konkurs na realizację zadań publicznych dotyczących: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie od 1 marca do 31 grudnia 2019 r.
2019-01-20
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego w sprawie pozwolenia na pobór wód podziemnych z ujęcia komunalnego w Tworogu.
2019-01-20
Wójt Gminy Tworóg ogłasza otwarty konkurs na realizację zadań publicznych dotyczących: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie od 1 marca do 31 grudnia 2019 r.
2018-11-20
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca I 960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.), art. 12 ust. l w związku z art. 12 ust 4 pkt 2ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2302 z późn. zm.) zwanej dalej specustawą gazową, podaję do publicznej wiadomości, że po rozpatrzeniu wniosku Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A, reprezentowanego przez Pana Marcina Gubałę, Wojewoda Śląski decyzją z dnia 29 października 2018 r., zmienił ostateczną decyzję Wojewody Śląskiego z dnia 18 kwietnia 2016 r., nr 1/2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji p.n.: ,,Budowa gazociągu DN 1000 MOP 8,4 MPa Tworóg - Kędzierzyn" w ramach budowy gazociągu Tworóg - Kędzierzyn - Zdzieszowice - Wrocław wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi - teren węzła Tworóg" sprostowaną postanowieniem z dnia 6 października 2017 r., w zakresie nieruchomości oznaczonych jako działki nr: 1434/18 (powstała w wyniku podziału działki nr 276/18), 172/14 (powstała w wyniku podziału działki nr 90114), i 169/13 (powstała w wyniku podziału działki nr I 3) oraz nr 1449/30 (powstałej w wyniku podziału działki nr 290/30) położonych w Gminie Tworóg, obręb 0009 Tworóg.
2018-11-21
Informacja o terminach polowań na terenie Gminy Tworóg.
2018-11-16
Oferta realizacji zadania publicznego organizacji pozarządowej - pomoc finansowa w formie dotacji celowej spółce wodnej w Wojsce oraz Połomii w okresie od 12.11.2018 do 10.12.2018r.
2018-11-05
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Organizacja czasu wolnego, zajęć pozalekcyjnych i wypoczynku zajęcia brazylijskiego jiu-jitsu oraz treningi biegowe - w okresie od 12.11.2018r. do 15.12.2018r.
2018-10-16
Wójt Gminy Tworóg ogłasza, że dnia 17 grudnia 2018 roku o godzinie 10.00, w Sali Posiedzeń Rady Gminy Tworóg w budynku Urzędu Gminy Tworóg przy ul. Zamkowej 16 w Tworogu zostanie przeprowadzony pierwszy nieograniczony przetarg ustny na zbycie nieruchomości gruntowej własności Gminy Tworóg, położonej w Tworogu.
2018-10-19
WÓJT GMINY TWORÓG informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Tworogu, ul. Zamkowa 16 oraz na stronach internetowych od dnia 19.10.2018 r. do dnia 09.11.2018 r. wykazu lokali mieszkalnych położonych w Hanusku, przy ul. Słowiańskiej 8 do zbycia w trybie bezprzetargowym dotychczasowym najemcom.

Strony 1 Przejdź do strony nr 2 Przejdź do strony nr 3 Przejdź do strony nr 4 Przejdź do strony nr 5 Przejdź do strony nr 6 Przejdź następnych stron »
Licznik odwiedzin: 4100158 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony