Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Wójt Gminy Tworóg
    
Eugeniusz Gwóźdź
Kontakt
Telefon
(32) 285-74-93 lub (32) 285-73-13
Fax
(32) 285-74-14
Dyżury
Poniedziałek
10.00-11.00 i 13.00-16.00
Kompetencje 1. Jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu przepisów szczególnych oraz pracodawcą w rozumieniu przepisów  kodeksu pracy.
2. Jest terenowym organem obrony cywilnej.
3. Jest Przewodniczącym Zarządu i przewodniczy posiedzeniom Zarządu.
4. Jest przełożonym pracowników, zajmujących stanowiska kierownicze.
5. Reprezentuje gminę na zewnątrz i prowadzi negocjacje w sprawach dotyczących Gminy.
6. Nadzoruje realizację budżetu.
7. Realizuje politykę kadrową i wspólnie z  zastępcą i sekretarzem Gminy odpowiada za przestrzeganie przepisów, związanych ze stosunkiem pracy.
8. Wydaje decyzje z zakresu administracji publicznej.
9. Udziela pełnomocnictwa w sprawach, należących do jego wyłącznej kompetencji.
O udzieleniu pełnomocnictwa powiadamia Zarząd na najbliższym posiedzeniu.
10. Podejmuje czynności, należące do kompetencji Zarządu w sprawach nie cierpiących zwłoki i mogących zagrażać  życiu i zdrowiu.
11. Mianuje pracowników samorządowych wg zasad, ustalonych w regulaminie.
12. Wydaje zarządzenia, wprowadzające w życie regulaminy , dotyczące działalności urzędu (z wyjątkiem niniejszego), np. instrukcje obiegu dokumentów, regulaminu  funduszu nagród, socjalnego, mieszkaniowego, itp.
13. Informuje odpowiednie organy o zamiarze przystąpienia do porozumienia komunalnego.
14. Przedkłada wojewodzie uchwały rady Gminy w terminie 7 dni od daty ich podjęcia.
15. Składa radzie Gminy okresowe sprawozdania z realizacji zadań.
Opis w przygotowaniu
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2007-03-19 12:01:16
Data utworzenia 2007-02-20
Data udostępnienia 2007-02-20 11:16:58
Osoba odpowiedzialna Sebastian Dziechciarczyk
Udostępnił Sebastian Dziechciarczyk