Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Informacje o BIP

Pełna historia zmian

Rodzaj dokumentu Opis Data Czynność Osoba Symbol
URZĄD GMINY - Informacje bieżące Wójt Gminy Tworóg ogłasza, że dnia 12 września 2022 roku o godzinie 11.00 w Sali Posiedzeń Rady Gminy Tworóg w budynku Urzędu... 2022-07-28 14:09:39 Publikacja Mateusz Skrabania 492
Zamówienia publiczne Urząd Gminy Tworóg ogłasza przetarg pn.: "Remont ulicy Składowej w Tworogu". Termin składania ofert: 2022-06-24 08:00 2022-07-27 15:00:25 Aktualizacja Mateusz Skrabania P572
URZĄD GMINY - Informacje bieżące Wójt Gminy Tworóg ogłasza, że dnia 10 października 2022 roku o godzinie 12.00 w Sali Posiedzeń Rady Gminy Tworóg w budynku... 2022-07-25 16:06:22 Publikacja Mateusz Skrabania 490
Zamówienia publiczne Urząd Gminy Tworóg ogłasza przetarg pn.: " Budowa i przebudowa ulicy Wierzbowej w Tworogu". Termin składania do 8 sierpnia... 2022-07-22 12:53:39 Aktualizacja Mateusz Skrabania P576
Zamówienia publiczne ZAPYTANIE OFERTOWE - " Wykonanie uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów komunalnych miasta Tworóg, z okresem obowiązywania... 2022-07-22 12:50:37 Aktualizacja Mateusz Skrabania P575
Zamówienia publiczne Urząd Gminy Tworóg ogłasza przetarg pn.: " Budowa i przebudowa ulicy Wierzbowej w Tworogu". Termin składania do 8 sierpnia... 2022-07-22 12:50:37 Publikacja Mateusz Skrabania P576
URZĄD GMINY - Terminy sesji i komisji Zawiadamiam, że w dniu 25 lipca 2022r. o godz. 12:00 w pok. Nr 103 Urzędu Gminy, odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetowej... 2022-07-22 12:50:37 Publikacja Mateusz Skrabania 691
Zamówienia publiczne Urząd Gminy Tworóg ogłasza przetarg pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w sołectwie Boruszowice ZMIANA... 2022-07-21 11:18:51 Aktualizacja Mateusz Skrabania P568
Zamówienia publiczne Urząd Gminy Tworóg ogłasza przetarg pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w sołectwie Boruszowice ZMIANA... 2022-07-19 16:45:21 Aktualizacja Mateusz Skrabania P568
XXXIV SESJA RADY GMINY - 30.12.2021 r. UCHWAŁA NR XXXIV/299/2021 RADY GMINY TWORÓG z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Tworóg na rok 2022 2022-07-18 19:50:39 Aktualizacja Sebastian Dziechciarczyk 299/2021
XXXIV SESJA RADY GMINY - 30.12.2021 r. UCHWAŁA Nr XXXIV/300/2021 Rady Gminy Tworóg z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej... 2022-07-18 19:50:39 Aktualizacja Sebastian Dziechciarczyk 300/2021
XLII SESJA RADY GMINY - 23.06.2022 r. (nadzwyczajna) UCHWAŁA NR XLII/347/2022 RADY GMINY TWORÓG z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie zmian budżetu gminy Tworóg na rok 2022Opis 2022-07-18 19:50:39 Publikacja Sebastian Dziechciarczyk 347/2022
XLII SESJA RADY GMINY - 23.06.2022 r. (nadzwyczajna) UCHWAŁA Nr XLII/348/2022 Rady Gminy Tworóg z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na... 2022-07-18 19:50:39 Publikacja Sebastian Dziechciarczyk 348/2022
Wieloletnia Prognoza Finansowa UCHWAŁA Nr XLII/348/2022 Rady Gminy Tworóg z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na... 2022-07-18 19:50:39 Publikacja Sebastian Dziechciarczyk BUD302
XLII SESJA RADY GMINY - 23.06.2022 r. (nadzwyczajna) UCHWAŁA NR XLII/349/2022 RADY GMINY TWORÓG z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Tarnogórskiemu pomocy... 2022-07-18 19:50:39 Publikacja Sebastian Dziechciarczyk 349/2022
XLII SESJA RADY GMINY - 23.06.2022 r. (nadzwyczajna) UCHWAŁA NR XLII/350/2022 RADY GMINY TWORÓG z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Boruszowice,... 2022-07-18 19:50:39 Publikacja Sebastian Dziechciarczyk 350/2022
Zamówienia publiczne Urząd Gminy Tworóg ogłasza przetarg pn.: "Remont ulicy Składowej w Tworogu". Termin składania ofert: 2022-06-24 08:00 2022-07-18 15:03:01 Aktualizacja Mateusz Skrabania P572
Zamówienia publiczne ZAPYTANIE OFERTOWE - " Wykonanie uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów komunalnych miasta Tworóg, z okresem obowiązywania... 2022-07-18 12:57:14 Aktualizacja Mateusz Skrabania P575
URZĄD GMINY - Terminy sesji i komisji Zawiadamiam, że w dniu 18 lipca 2022r. o godz. 14.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy Tworóg, odbędzie się wspólne posiedzenie... 2022-07-18 11:25:46 Publikacja Mateusz Skrabania 689
URZĄD GMINY - Terminy sesji i komisji W dniu 25 lipca 2022 roku o godz. 13.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy odbędzie się 43 sesja Rady Gminy Tworóg. 2022-07-18 11:25:46 Publikacja Mateusz Skrabania 690