Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Informacje o BIP

Pełna historia zmian

Rodzaj dokumentu Opis Data Czynność Osoba Symbol
Zamówienia publiczne Urząd Gminy Tworóg ogłasza przetarg pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w sołectwie Boruszowice." Termin... 2022-08-17 12:50:21 Aktualizacja Mateusz Skrabania P577
URZĄD GMINY - Terminy sesji i komisji W dniu 16 sierpnia 2022 roku o godzinie 14.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy Tworóg odbędzie się XLIV (44) – nadzwyczajna... 2022-08-12 10:45:54 Aktualizacja Mateusz Skrabania 692
URZĄD GMINY - Terminy sesji i komisji W dniu 16 sierpnia 2022 roku o godzinie 14.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy Tworóg odbędzie się XLIV (44) – nadzwyczajna... 2022-08-12 10:41:12 Publikacja Mateusz Skrabania 692
OBWIESZCZENIA Wójta Gminy OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY TWORÓG dotyczące wydania decyzji o warunkach zabudowy. 2022-08-11 22:02:07 Publikacja Mateusz Skrabania 063
Zamówienia publiczne Dowóz dzieci z terenu Gminy Tworóg do przedszkoli i szkół podstawowych w przypadkach, kiedy odległość z miejsca zamieszkania... 2022-08-11 15:00:42 Publikacja Mateusz Skrabania P579
Zamówienia publiczne Gmina Tworóg zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym zadania pn. " Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest na... 2022-08-10 15:16:38 Aktualizacja Mateusz Skrabania P578
URZĄD GMINY - Informacje bieżące Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprostowaniu oczywistej omyłki, stwierdzonej w decyzji udzielającej osobom fizycznym... 2022-08-10 11:09:14 Publikacja Mateusz Skrabania 494
Zamówienia publiczne Urząd Gminy Tworóg ogłasza przetarg pn.: " Modernizacja ulicy Kolonia Ameryka w Wojsce" termin składania ofert do dnia:... 2022-08-08 16:40:16 Aktualizacja Mateusz Skrabania P574
Zamówienia publiczne Urząd Gminy Tworóg ogłasza przetarg pn.: " Budowa i przebudowa ulicy Wierzbowej w Tworogu". Termin składania do 8 sierpnia... 2022-08-08 16:40:16 Aktualizacja Mateusz Skrabania P576
XXXIV SESJA RADY GMINY - 30.12.2021 r. UCHWAŁA NR XXXIV/299/2021 RADY GMINY TWORÓG z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Tworóg na rok 2022 2022-08-06 18:52:36 Aktualizacja Sebastian Dziechciarczyk 299/2021
II kwartał 2022 Zarządzenie nr 136/2022 Wójta Gminy Tworóg z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1208/162/2013 Wójta... 2022-08-06 18:52:36 Aktualizacja Sebastian Dziechciarczyk 136/2022
II kwartał 2022 Zarządzenie nr 132/2022 Wójta Gminy Tworóg z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Tworóg na rok 2022. 2022-08-06 18:52:36 Publikacja Sebastian Dziechciarczyk 132/2022
II kwartał 2022 Zarządzenie nr 133/2022 Wójta Gminy Tworóg z dnia 27czerwca 2022 r. w sprawie zmian w planie finansowym dla budżetu gminy... 2022-08-06 18:52:36 Publikacja Sebastian Dziechciarczyk 133/2022
II kwartał 2022 Zarządzenie nr 134/2022 Wójta Gminy Tworóg z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Tworóg na rok 2022. 2022-08-06 18:52:36 Publikacja Sebastian Dziechciarczyk 134/2022
II kwartał 2022 Zarządzenie nr 135/2022 Wójta Gminy Tworóg z dnia 27czerwca 2022 r. w sprawie zmian w planie finansowym dla budżetu gminy... 2022-08-06 18:52:36 Publikacja Sebastian Dziechciarczyk 135/2022
III kwartał 2022 Zarządzenie nr 152/2022 Wójta Gminy Tworóg z dnia 18 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Tworóg na rok 2022. 2022-08-06 18:52:36 Publikacja Sebastian Dziechciarczyk 152/2022
III kwartał 2022 Zarządzenie nr 153/2022 Wójta Gminy Tworóg z dnia 18 lipca 2022 r. w sprawie zmian w planie finansowym dla budżetu gminy... 2022-08-06 18:52:36 Publikacja Sebastian Dziechciarczyk 153/2022
III kwartał 2022 Zarządzenie nr 154/2022 Wójta Gminy Tworóg z dnia 18 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Tworóg na rok 2022. 2022-08-06 18:52:36 Publikacja Sebastian Dziechciarczyk 154/2022
III kwartał 2022 Zarządzenie nr 155/2022 Wójta Gminy Tworóg z dnia 18 lipca 2022 r. w sprawie zmian w planie finansowym dla budżetu gminy... 2022-08-06 18:52:36 Publikacja Sebastian Dziechciarczyk 155/2022
Informacje o wykonaniu budżetu Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Tworóg za II kwartał 2022 oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności... 2022-08-06 18:52:36 Publikacja Sebastian Dziechciarczyk BUD303