Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Informacje o BIP

Pełna historia zmian

Rodzaj dokumentu Opis Data Czynność Osoba Symbol
URZĄD GMINY - Informacje bieżące OGŁOSZENIE o przystąpieniu do uzupełniających wyborów ławników do sądów powszechnych na kadencję 2024 - 2027. 2024-04-03 10:56:30 Publikacja Mateusz Skrabania 654
XLIII SESJA RADY GMINY - 25.07.2022 r. UCHWAŁA NR XLIII/356/2022 RADY GMINY TWORÓG z dnia 25 lipca 2022 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego... 2024-04-02 16:48:14 Aktualizacja Sebastian Dziechciarczyk 356/2022
LIX SESJA RADY GMINY - 11.09.2023 r. UCHWAŁA NR LIX/479/2023 RADY GMINY TWORÓG z dnia 11 września 2023 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności... 2024-04-02 16:48:14 Aktualizacja Sebastian Dziechciarczyk 479/2023
LXVIII SESJA RADY GMINY - 25.03.2024 r. UCHWAŁA NR LXVIII/551/2024 RADY GMINY TWORÓG z dnia 25 marca 2024 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XLIII/356/2022 Rady Gminy... 2024-04-02 16:48:14 Publikacja Sebastian Dziechciarczyk 551/2024
LXVIII SESJA RADY GMINY - 25.03.2024 r. UCHWAŁA NR LXVIII/552/2024 RADY GMINY TWORÓG z dnia 25 marca 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego... 2024-04-02 16:48:14 Publikacja Sebastian Dziechciarczyk 552/2024
LXVIII SESJA RADY GMINY - 25.03.2024 r. UCHWAŁA NR LXVIII/553/2024 RADY GMINY TWORÓG z dnia 25 marca 2024 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego... 2024-04-02 16:48:14 Publikacja Sebastian Dziechciarczyk 553/2024
LXVIII SESJA RADY GMINY - 25.03.2024 r. UCHWAŁA NR LXVIII/554/2024 RADY GMINY TWORÓG z dnia 25 marca 2024 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego... 2024-04-02 16:48:14 Publikacja Sebastian Dziechciarczyk 554/2024
LXVIII SESJA RADY GMINY - 25.03.2024 r. UCHWAŁA NR LXVIII/555/2024 RADY GMINY TWORÓG z dnia 25 marca 2024 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności... 2024-04-02 16:48:14 Publikacja Sebastian Dziechciarczyk 555/2024
Ochrona środowiska Obwieszczenie Wójta Gminy Zbrosławice o wezwaniu pełnomocnika Inwestora do złożenia wyjaśnień i uzupełnienia materiałów... 2024-04-02 14:39:46 Publikacja Mateusz Skrabania 05/2024
Plan zamówień publicznych Plan Zamówień Publicznych na rok 2024 - aktualizacja. 2024-03-27 13:02:46 Publikacja Mateusz Skrabania 20
URZĄD GMINY - Informacje bieżące Wójt Gminy Tworóg ogłasza: Pierwszy nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę nieruchomości gruntowych własności Gminy... 2024-03-26 14:46:11 Publikacja Mateusz Skrabania 655
Kadencja 2018-2024 Interpelacja A.Wandzika radnego Rady Gminy Tworóg z dnia 26.02.2024r. 2024-03-25 19:03:39 Publikacja Sebastian Dziechciarczyk inter-105
LXV SESJA RADY GMINY - 27.12.2023 r. UCHWAŁA NR LXV/527/2023 RADY GMINY TWORÓG z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Tworóg na rok 2024 2024-03-25 19:00:40 Aktualizacja Sebastian Dziechciarczyk 527/2023
LXV SESJA RADY GMINY - 27.12.2023 r. UCHWAŁA Nr LXV/528/2023 Rady Gminy Tworóg z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej... 2024-03-25 19:00:40 Aktualizacja Sebastian Dziechciarczyk 528/2023
LXVII SESJA RADY GMINY - 26.02.2024 r. UCHWAŁA NR LXVII/541/2024 RADY GMINY TWORÓG z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie zmian budżetu gminy Tworóg na rok 2024 2024-03-25 19:00:40 Publikacja Sebastian Dziechciarczyk 541/2024
LXVII SESJA RADY GMINY - 26.02.2024 r. UCHWAŁA NR LXVII/543/2024 RADY GMINY W TWOROGU z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania,... 2024-03-25 19:00:40 Publikacja Sebastian Dziechciarczyk 543/2024
LXVII SESJA RADY GMINY - 26.02.2024 r. UCHWAŁA NR LXVII/544/2024 RADY GMINY TWORÓG z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Tworóg... 2024-03-25 19:00:40 Publikacja Sebastian Dziechciarczyk 544/2024
LXVII SESJA RADY GMINY - 26.02.2024 r. UCHWAŁA NR LXVII/545/2024 RADY GMINY TWORÓG z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę gruntu zajętego... 2024-03-25 19:00:40 Publikacja Sebastian Dziechciarczyk 545/2024
LXVII SESJA RADY GMINY - 26.02.2024 r. UCHWAŁA NR LXVII/546/2024 RADY GMINY TWORÓG z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę działek w Tworogu... 2024-03-25 19:00:40 Publikacja Sebastian Dziechciarczyk 546/2024
LXVII SESJA RADY GMINY - 26.02.2024 r. UCHWAŁA NR LXVII/547/2024 RADY GMINY TWORÓG z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami... 2024-03-25 19:00:40 Publikacja Sebastian Dziechciarczyk 547/2024