Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Informacje o BIP

Pełna historia zmian

Rodzaj dokumentu Opis Data Czynność Osoba Symbol
Rekrutacja WÓJT GMINY TWORÓG OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Inspektora ds. inwestycji oraz funduszy zewnętrznych w Referacie... 2024-04-30 14:28:31 Aktualizacja Mateusz Skrabania R1
URZĄD GMINY - Terminy sesji i komisji Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.2023r., poz. 40 z... 2024-04-30 14:28:31 Publikacja Mateusz Skrabania 754
Zamówienia publiczne Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich przy budynku mieszkalnym zlokalizowanym przy ul. Składowej 6 w Boruszowicach Termin... 2024-04-30 14:06:50 Publikacja Mateusz Skrabania P623
URZĄD GMINY - Informacje bieżące Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn.: "Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie biegania i nordic walking". 2024-04-30 14:06:50 Publikacja Mateusz Skrabania 659
Zamówienia publiczne Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich przy budynku mieszkalnym zlokalizowanym przy ul. Słowackiego 12 w Tworogu (formuła... 2024-04-30 09:22:29 Aktualizacja Mateusz Skrabania P620
II kwartał 2024 Zarządzenie Nr 121/2024 Wójta Gminy Tworóg z dnia 15 kwietnia 2024 r. w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu. 2024-04-29 18:53:18 Publikacja Sebastian Dziechciarczyk 121/2024
II kwartał 2024 Zarządzenie Nr 123/2024 Wójta Gminy Tworóg z dnia 18 kwietnia 2024 r. w sprawie Regulaminu udzielania dofinansowania na usuwanie... 2024-04-29 18:53:18 Publikacja Sebastian Dziechciarczyk 123/2024
II kwartał 2024 Zarządzenie Nr 124/2024 Wójta Gminy Tworóg z dnia 19 kwietnia 2024 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. 2024-04-29 18:53:18 Publikacja Sebastian Dziechciarczyk 124/2024
I kwartał 2024 Zarządzenie Nr 68/2024 Wójta Gminy Tworóg z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w... 2024-04-29 18:53:18 Publikacja Sebastian Dziechciarczyk 068/2024
Opinie RIO do budżetu Uchwała Nr 4200/IV/78/2024 IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 23 kwietnia 2024 r.... 2024-04-29 18:53:18 Publikacja Sebastian Dziechciarczyk BUD369
Informacje o wykonaniu budżetu Informacja roczna o wykonaniu budżetu za 2023r. - korekta nr 1 2024-04-29 18:53:18 Publikacja Sebastian Dziechciarczyk BUD370
Informacje o wykonaniu budżetu Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Tworóg za I kwartał 2024 oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności... 2024-04-29 18:53:18 Publikacja Sebastian Dziechciarczyk BUD371
URZĄD GMINY - Informacje bieżące Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn.: "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży... 2024-04-29 16:50:46 Publikacja Mateusz Skrabania 658
URZĄD GMINY - Informacje bieżące OBWIESZCZENIE - podaję do publicznej wiadomości, że na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie,... 2024-04-26 13:38:59 Publikacja Sebastian Dziechciarczyk 656
URZĄD GMINY - Informacje bieżące OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚLĄSKIEGO - został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie dotyczącej ustalenia odszkodowania za szkody... 2024-04-26 13:38:59 Publikacja Sebastian Dziechciarczyk 657
Zamówienia publiczne Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu: - Sołectwa Koty i przysiółka Pusta Kuźnica Termin... 2024-04-25 14:49:02 Publikacja Mateusz Skrabania P622
Rekrutacja WÓJT GMINY TWORÓG OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Inspektora ds. spraw budownictwa i zagospodarowania przestrzennego... 2024-04-24 14:04:00 Publikacja Mateusz Skrabania R2
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 09.06.2024 r. OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 18 marca 2024 r. o postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w... 2024-04-24 11:16:52 Publikacja Sebastian Dziechciarczyk 08
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 09.06.2024 r. Druk zgłoszenia - KANDYDAT NA CZŁONKA OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZE 2024-04-24 11:16:52 Publikacja Sebastian Dziechciarczyk 09
I kwartał 2024 Zarządzenie Nr 97/2024 Wójta Gminy Tworóg z dnia 29 marca 2024 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu... 2024-04-22 20:21:42 Publikacja Sebastian Dziechciarczyk 097/2024