Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Informacje o BIP

Pełna historia zmian

Rodzaj dokumentu Opis Data Czynność Osoba Symbol
Wydziały URZĄD STANU CYWILNEGO 2007-03-30 10:15:12 Aktualizacja Sebastian Dziechciarczyk WYDZIAL005
Wydziały STANOWISKA SAMODZIELNE BEZP. PODLEGŁE WÓJTOWI 2007-03-30 10:15:12 Publikacja Sebastian Dziechciarczyk WYDZIAL006
Protokoły z Sesji Rady Gminy Tworóg - 2006-2010 Protokół Nr VII/2007 z VII sesji Rady Gminy Tworóg z dnia 27.02.2007 r. 2007-03-29 11:40:27 Publikacja Sebastian Dziechciarczyk VII/2007
Protokoły z Sesji Rady Gminy Tworóg - 2006-2010 Protokół Nr V/2006 z V sesji Rady Gminy Tworóg z dnia 30.01.2007 r. 2007-03-29 11:40:26 Aktualizacja Sebastian Dziechciarczyk V/2007
Protokoły z Sesji Rady Gminy Tworóg - 2006-2010 Protokół Nr VI/2006 z VI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Tworóg z dnia 02.02.2007 r. 2007-03-29 11:40:26 Aktualizacja Sebastian Dziechciarczyk VI/2007
Wydziały REFERAT FINANSÓW 2007-03-29 11:34:10 Aktualizacja Sebastian Dziechciarczyk WYDZIAL003
Wydziały REFERAT GOSPODARKI, ROLNICTWA I SPRAW KOMUNALNYCH 2007-03-29 11:34:10 Aktualizacja Sebastian Dziechciarczyk WYDZIAL004
Wydziały REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH 2007-03-29 11:29:28 Aktualizacja Sebastian Dziechciarczyk WYDZIAL002
Wydziały KANCELARIA URZĘDU 2007-03-29 11:18:56 Publikacja Sebastian Dziechciarczyk WYDZIAL001
Wydziały REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH 2007-03-29 11:18:56 Publikacja Sebastian Dziechciarczyk WYDZIAL002
Wydziały REFERAT FINANSÓW 2007-03-29 11:18:56 Publikacja Sebastian Dziechciarczyk WYDZIAL003
Wydziały REFERAT INWESTYCJI, OBROTU MIENIEM, ROLNICTWA, OCHRONY ŚRODOWISKA I SPRAW KOMUNALNYCH 2007-03-29 11:18:56 Publikacja Sebastian Dziechciarczyk WYDZIAL004
Wydziały URZĄD STANU CYWILNEGO 2007-03-29 11:18:56 Publikacja Sebastian Dziechciarczyk WYDZIAL005
Kadencja 2006-2010 Radny 2007-03-29 09:46:37 Publikacja Sebastian Dziechciarczyk RADA014
Kadencja 2006-2010 Radny 2007-03-29 09:46:37 Publikacja Sebastian Dziechciarczyk RADA015
Kwartalne sprawozdania o wykonaniu budżetu Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Tworóg za I kwartał 2006 r. 2007-03-29 09:46:37 Publikacja Sebastian Dziechciarczyk BUD001
Kwartalne sprawozdania o wykonaniu budżetu Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Tworóg za II kwartał 2006 r. 2007-03-29 09:46:37 Publikacja Sebastian Dziechciarczyk BUD002
Kwartalne sprawozdania o wykonaniu budżetu Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Tworóg za III kwartał 2006 r. 2007-03-29 09:46:37 Publikacja Sebastian Dziechciarczyk BUD003
Władze gminy Wójt Gminy Tworóg 2007-03-29 09:46:36 Aktualizacja Sebastian Dziechciarczyk WLP001
Kadencja 2006-2010 Przewodnicząca Rady 2007-03-29 09:46:36 Aktualizacja Sebastian Dziechciarczyk RADA001